• 16 okt

  2010

  Ook op een pasfoto rust auteursrecht

  Ook op een pasfoto rust auteursrecht. Dat heeft de kantonrechter te Haarlem op 7 juli van dit jaar bepaald. In het aan haar voorgelegde geschil ging het om het volgende.

  Limages, een onderneming in portret- en reportagefotografie, had op haar website een pasfoto geplaatst van glimlachende Y met daarbij de tekst “Er is nogal wat om te doen geweest de laatste tijd! Pasfoto’s. [….] Niet lachen, oren zichtbaar[….].Maar wij gaan een stapje verder! Naast de officiële pasfoto maken wij ook een extra opname die niet geschikt is voor de officiële documenten, maar wel erg leuk is!”.

  Ringfoto heeft de door Limages gemaakte foto van Y op haar website geplaatst. Limages vordert veroordeling van Ringfoto tot schadevergoeding. Aan haar vordering legt Limages ten grondslag dat Ringfoto jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld door in strijd met het bepaalde in de Auteurswet het portret van Y, zonder toestemming van Limages, openbaar te maken op haar eigen website, en op die van enkele van haar relaties, zonder daarbij de bron of de naam van de maker te vermelden.

  Ringfoto betwist de vordering. Volgens haar is de door haar gedownloade en op haar website geplaatste foto niets meer dan een pasfoto, die niet voor bescherming op grond van de Auteurswet in aanmerking komt. De foto kan volgens Ringfoto niet worden aangemerkt als een intellectuele schepping omdat de foto nauwelijks verschilt van een officiële pasfoto. Bovendien acht zij het aannemelijk dat de pose die Y op de foto inneemt, door Y zelfstandig is ingenomen en is er van andere aspecten die een foto tot een creatieve prestatie maakt, zoals een speciale achtergrond, compositie of kleurstelling, geen sprake.

  De kantonrechter oordeelt dat de pasfoto van Y wel voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt omdat het gaat om een werk dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het werk het persoonlijk stempel van de maker draagt. Uit de vergelijking tussen een officiële pasfoto en de door Ringfoto geplaatste foto van Y blijkt volgens de kantonrechter in voldoende mate van persoonlijke, creatieve keuzes die Iimages heeft gemaakt teneinde het verschil met de gewone pasfoto tot uitdrukking te brengen. Hoewel de beide foto’s niet (zichtbaar) verschillen in achtergrond en kleding van Y, is de kantonrechter van oordeel dat de overige aspecten, zoals de uitsnede van de foto, de pose van Y, de belichting en de wijze waarop het haar is geschikt, getuigen van zelfstandige, subjectieve keuzes van de maker bij het tot stand brengen van het portret, zodat het portret van Y kan worden aangemerkt als een werk in de zin van artikel 10 van de Auteurswet en dus voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. De kantonrechter wijst een deel van het door Iimages gevorderde dan ook toe.

  Voor de fotograaf zijn er dus mogelijkheden om van een pasfoto een auteursrechtelijke beschermd werk te maken!

Klanten die Doen