• 24 aug

  2017

  Het opzeggen van een franchisecontract

  Je kunt een contract altijd opzeggen, toch?

  Inleiding

  De vraag of je een contract kunt opzeggen wordt veel gesteld. Het antwoord hangt af van het soort contract (bijvoorbeeld een franchisecontract), de looptijd en wat er precies is afgesproken.

  Een contract voor bepaalde tijd kan meestal niet tussentijds worden opgezegd en eindigt vanzelf op de einddatum, tenzij partijen de overeenkomst verlengen. Een contract voor onbepaalde tijd is meestal juist wel opzegbaar, maar dan moet er wel een redelijke of contractueel overeengekomen opzegtermijn gebruikt worden. Als een contract niets zegt over de mogelijkheid om op te zeggen of als je de opzegging namens de verkeerde partij of op een verkeerde manier doet, kan dit tot problemen leiden.

  De rechtspraak

  Dat bleek wel, toen de eigenaar van een snackbar-formule het franchisecontract met een van zijn franchisenemers tegen de einddatum opzegde. Hij wilde dat, omdat de franchisenemer weigerde om een nieuwe versie van het franchisecontract te ondertekenen.

  Het franchisecontract kende een einddatum en maakte melding van een opzegmogelijkheid. In het franchisecontract stond echter ook dat de franchisegever alleen dan kon opzeggen als van hem in redelijkheid niet kon worden verlangd de overeenkomst te laten voortduren. Wanneer dat het geval is, is heel feitelijk. Dat kan van situatie tot situatie verschillen.

  De franchisegever vond dat van hem in dit geval niet gevraagd kon worden om de franchiserelatie na de expiratiedatum met de franchisenemer op basis van de oude voorwaarden voort te zetten. De franchisenemer wilde op zijn beurt de nieuwe voorwaarden niet accepteren. De relatie kon niet anders dan eindigden, aldus de franchisegever. De franchisenemer was het daar niet mee eens en raadpleegde de rechter.

  Die oordeelde dat de franchisegever de overeenkomst niet had mogen opzeggen. De franchisegever had meer energie moeten steken in het onderhandelingsproces over de nieuwe franchiseovereenkomst. Hij had te snel de handdoek in de ring gegooid. Het gevolg was deze uitspraak is dat de franchiserelatie tegen de zin van de formule-eigenaar voortduurt.

  Contact?

  Een contract opzeggen kan niet altijd en is niet eenvoudig. Als je afscheid wilt nemen van een franchisenemer, maar je weet niet hoe je dat het beste kunt doen. Of als je wilt weten wat de gevolgen zijn van een opzegging en geen fouten wilt maken, bel Esther dan op 06-28090966

Klanten die Doen