• 25 sep

  2020

  Het opzeggen van een overeenkomst voor bepaalde tijd

  Het komt vaker voor dan je denkt. Partijen gaan een overeenkomst voor bepaalde tijd aan en nog voordat de termijn is verlopen wil een van de partijen de overeenkomst opzeggen. Bijvoorbeeld omdat er geen behoefte meer is om een bepaald product of een bepaalde dienst af te nemen. Of omdat de zaken wat minder goed gaan en je kritisch beoordeelt welke uitgaven je doet.

  Bovenstaande redenen zijn niet zomaar voldoende om een overeenkomst voor bepaalde tijd op te zeggen. Daarom moet je als ondernemer goed nadenken wat voor consequenties het heeft als je een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaat.

  In dit blog leg ik uit wat een overeenkomst voor bepaalde tijd precies is en of er omstandigheden zijn waardoor er wel een mogelijkheid bestaat voor tussentijdse opzegging.

  Een overeenkomst voor bepaalde tijd

  Een overeenkomst voor bepaalde tijd is eigenlijk een tijdelijk contract. Je spreekt af dat de overeenkomst geldt voor bijvoorbeeld een paar maanden of een paar jaar. De overeenkomst eindigt in principe na de overeengekomen periode.

  Dit is anders dan bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd, waarin geen termijn is opgenomen per wanneer de overeenkomst eindigt. De overeenkomst loopt door totdat één van de partijen de overeenkomst beëindigt.

  Het opzeggen van een overeenkomst voor bepaalde tijd

  De hoofdregel is dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is als partijen in de overeenkomst hierover geen afspraken hebben gemaakt. Als partijen een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaan, hebben zij namelijk heel bewust gekozen om een contractuele verplichting aan te gaan voor een bepaalde termijn. Dit schept duidelijkheid zodat beide ondernemers vervolgens hun investeringen kunnen afstemmen op de afspraken die zij hebben gemaakt.

  Toch kun je dus onderling afspreken dat een overeenkomst tussentijds opzegbaar is als je daarvoor een bepaling hebt opgenomen in de overeenkomst.

  Onvoorziene omstandigheden

  Toch betekent het niet dat je een overeenkomst voor bepaalde tijd helemaal niet kan opzeggen als er geen mogelijkheid voor tussentijdse opzegging in de overeenkomst is opgenomen. Er kan namelijk een situatie ontstaan waardoor het wel is gerechtvaardigd om een overeenkomst voor bepaalde tijd op te zeggen. Dit is het geval als er onvoorziene omstandigheden ontstaan die rechtvaardigen dat jij de overeenkomst kunt opzeggen.

  Als je bij het maken van afspraken geen rekening hebt gehouden met bepaalde omstandigheden die op dat moment ook nog niet bekend en voorzienbaar waren, dan kun je de rechter vragen om de overeenkomst zoals jij die bent aangegaan te wijzigen. Dat doe je door een beroep te doen op ‘onvoorziene omstandigheden’. Dat zijn dus omstandigheden waarvan je bij het sluiten van de overeenkomst nog niet op de hoogte was. Bovendien is het belangrijk dat deze omstandigheden zijn ontstaan buiten de schuld om van de opzeggende partij. Daarnaast moeten de omstandigheden zo erg zijn dat het onredelijk is om de overeenkomst niet te wijzigen.

  Levert corona een onvoorziene omstandigheid op?

  Veel ondernemers hebben de laatste maanden tegenslagen te verwerken gehad door het coronavirus. De gevolgen van corona zijn groot, het heeft ingrijpende gevolgen op de gehele economie en de maatschappij. Partijen hebben geen rekening gehouden met corona in de contracten die zij overeenkwamen voor maart 2020. Het lijkt daardoor voor de hand te liggen dat corona wordt aangemerkt als onvoorziene omstandigheid.

  Waar de moeilijkheidsgraad ligt is het aantonen dat het onredelijk en onbillijk is om de overeenkomst in stand te laten zoals deze was overeengekomen voor corona. Een veel gehoord argument van ondernemers is bijvoorbeeld dat de omzet door corona is gedaald. Tegenvallende financiële resultaten vallen normaal gesproken onder een het ondernemersrisico, ook in de situatie van corona zal dit in veel gevallen niet anders zijn.

  Of een beroep op onvoorziene omstandigheden bij de rechter zal slagen is geheel afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Je zult met goede argumenten moeten komen om de rechter te overtuigen dat jij de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds mag opzeggen.

  Wil je meer over corona en onvoorziene omstandigheden weten? Lees het blog dat mijn collega Esther hier eerder over schreef.

  Conclusie

  Bij het aangaan van een overeenkomst voor bepaalde tijd is het altijd verstandig om na te gaan welke consequenties het heeft als jij je handtekening onder een overeenkomst zet. Zoals je in dit artikel hebt kunnen lezen, is het namelijk niet eenvoudig om zomaar onder een overeenkomst van bepaalde tijd uit te komen. Afspraak is immers afspraak.

  Wil je toch een overeenkomst voor bepaalde tijd opzeggen, ga dan na wat jij hebt afgesproken in de overeenkomst. Het zou kunnen dat jij met de andere partij hebt afgesproken dat je de overeenkomst wel tussentijds kan opzeggen.

  Wil je meer weten over het opzeggen van overeenkomsten voor bepaalde tijd? Of heb jij te maken met een partij die een overeenkomst voor bepaalde tijd met jou wil opzeggen? Ik help je graag verder. Ik ben bereikbaar via 06 – 53 45 17 37 of debbie@doenlegal.nl

Klanten die Doen