• 2 mrt

  2015

  Overeenkomst zonder handtekening geldig

  Een overeenkomst zonder een handtekening, kan gewoon geldig zijn.

  Dit is afgelopen maand bevestigd door het Gerechtshof te Leeuwarden in een zaak tussen de franchise organisatie IJssalonketen Lilly’s en één van haar franchisenemers. Lilly’s werd in deze procedure bijgestaan door Esther Brons-Stikkelbroeck van DOEN Legal.

  Lilly’s had onderhandeld met de franchisenemer over een samenwerking. Partijen kwamen tot overeenstemming, ondertekenden een intentieovereenkomst en de franchisenemer kreeg de beschikking over het handboek van Lilly’s. Nadat partijen een geschikte locatie hadden gevonden, stuurde Lilly’s de franchisenemer de concept-franchiseovereenkomst toe. Het origineel werd tijdens de opening van de ijssalon persoonlijk overhandigd. Partijen gingen van start, maar de franchisenemer zette nooit meer zijn handtekening onder het contract.

  Partijen werkten een aantal jaren samen, totdat de franchisenemer een procedure tegen Lilly’s startte om de samenwerking te beëindigen. Lilly’s beriep zich op bepalingen uit de franchiseovereenkomst, maar de franchisenemer verweerde zich met de stelling dat de franchiseovereenkomst niet zou gelden omdat deze door haar niet was ondertekend.

  Lilly’s mocht er volgens het Hof echter op vertrouwen dat de franchisenemer had ingestemd met het contract, onder andere omdat de franchisenemer zich sinds de opening gedragen had als franchisenemer en de aan het franchisenemerschap verbonden rechten en verplichtingen had uitgeoefend.

  De handtekening van de franchisenemer was daarmee niet nodig.

  Voor meer informatie over het beëindigen van een franchisecontract met of zonder handtekening kun je hier meer lezen of bel met Esther op 06-28 09 09 66 .

Klanten die Doen