• 22 jun

  2018

  Overnemen of voortzetten franchisevestiging

  Inleiding

  Stel dat één van je franchisenemers wil stoppen met franchisen. Hij kan alleen geen opvolger vinden. Als franchisegever wil je wel graag het verkooppunt behouden.

  Dan kan het zijn dat je besluit om (tijdelijk) de vestiging zelf voort te zetten. In dat geval neem je waarschijnlijk de activa, zoals het onroerend goed of de huurovereenkomst, de inventaris en de voorraad over.

  Wat gebeurt er in dat geval met de afspraken die de franchisenemer heeft gemaakt met leveranciers of zijn personeel?

  Personeelscontracten

  Als personeelsleden hun arbeidscontract niet voorafgaand aan de overname opzeggen, geldt dat die werknemers automatisch bij jou als overnemende partij in dienst komen. Ook degene die op dat moment ziek thuis is of een ‘slapend’ arbeidscontract heeft. Dat komt doordat de wetgever het overnemen van activa en het voortzetten van de vestiging ziet als ‘overgang van onderneming’. De economische eenheid (de vestiging) behoudt immers haar identiteit.

  Als sprake is van zo’n identiteitsbehoud, word je als overnemende franchisegever geacht de rechten en de plichten van de voormalige werkgever (in dit geval de franchisenemer) te hebben overgenomen. Ook als dat niet expliciet is afgesproken. Je zult alle rechten en plichten van het personeel moeten eerbiedigen.

  Het wijzigen van de samenstelling van het loon of het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden is niet toegestaan. De werknemers kunnen ook niet vrijwillig afstand doen van hun rechten. Zelfs het aanbieden van een compensatie met als argument dat het personeel er per saldo niet op achteruitgaat is onvoldoende.

  Conclusie

  Het personeel komt automatisch met de vestiging mee, met behoud van al hun rechten!

  Na de overname kunnen de arbeidsvoorwaarden wel gewijzigd worden, maar alleen in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als die wijziging geen verband houdt met de overgang van onderneming.

  Voor andere doorlopende contracten is de hoofdregel dat deze niet mee overgaan, tenzij anders afgesproken.

  Heb je vragen over de overname van een franchisevestiging, bel gerust even met Esther op 06-28090966.

   

   

Klanten die Doen