• 27 mrt

  2013

  Inbreuk op politielogo? Ga toch boeven vangen!

  Veel commotie vandaag in de media vanwege een procedure tussen de Nationale Politie en de Onafhankelijke Televisie Producenten onder aanvoering van SBS. Sinds 1 januari van dit jaar heeft de nieuwe Nationale Politie haar mediabeleid aangescherpt. De politiekorpsen, willen een uniform mediabeleid en zodoende meer grip op hun imago en uitstraling. Al eerder ondervonden tv-programma’s als Blik op de Weg en Wegmisbruikers daar de gevolgen van, aldus de Volkskrant.

  Daarom moet er door producenten om toestemming worden gevraagd om politie logo’s, uniformen en huisstijl te mogen gebruiken. Of die verzoeken worden ingewilligd hangt af van vragen als: ‘Worden taak en bevoegdheden van de politie waarheidsgetrouw in beeld gebracht?’ en ‘draagt de productie bij aan het imago van de politie?’. Omdat de politie hiermee ook feitelijk de karakters van de agenten uit tv-series en films beïnvloedt, accepteren de producenten deze toets niet.

  De directe aanleiding voor de procedure van vandaag is de SBS6-serie Dokter Tinus. In deze serie speelt acteur Tygo Gernandt een klunzige agent Ken. Deze weergave van het politiekorps staat volgens de politie te ver af van de werkelijkheid en zou schadelijk zijn voor haar imago. SBS werd dan ook verboden nog langer het politielogo te gebruiken. De Televisieproducenten accepteren dat niet en spreken van censuur

  De politie baseert haar verbod op haar auteursrechten en haar merkrechten. De Onafhankelijke Televisieproducenten beroepen zich op de vrijheid van meningsuiting. Ik schreef al eerder dat de vrijheid van meningsuiting onder uitzonderlijke omstandigheden het auteursrecht opzij kan zetten, maar ik verwacht niet dat dat in dit geval zal gebeuren. Meer kans maken de Onafhankelijke Televisie Producenten mijns inziens met een beroep op de parodie exceptie. Dat wil zeggen dat je geen inbreuk maakt op het auteursrecht als er sprake is van een karikatuur, parodie of pastiche. De wetgever  heeft die exceptie ingevuld door te overwegen dat het moet gaan om een humoristische bedoeling, het ontbreken van concrurrentiemotieven en het ontbreken van verwarringsgevaar. Dat is in het geval van Ken aan de orde. Hij is zo overduidelijk geen standaard agent, dat de parodie wel duidelijk is. De politie beweert zelf immers dat agent Ken alles behalve een realistische weergave van een politieagent is.

  Rest een beroep op het merkenrecht omdat de politie haar logo ook als merk heeft geregistreerd. Omdat het gebruik door SBS, gebruik is anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, kan de politie zich alleen beroepen op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.  Onder dit artikel valt zowel commercieel als non commercieel gebruik van een merk. Dit artikel zegt dat het gebruik van een beschermd merk is toegestaan mits je een geldige reden hebt voor dat gebruik. De vrijheid van meningsuiting , waarop producenten zich beroepen, wordt over het algemeen gezien als een geldige reden. Met andere woorden, SBS heeft een geldige reden om een agent in een authentiek politie-uniform af te beelden. Daarnaast zijn er veel merkenrechtgeleerden die vinden dat de parodie exceptie uit het auteursrecht ook in het merkenrecht met dezelfde criteria geldt.

  Daarom denk ik dat de Onafhankelijke Televisie Producenten deze procedure met vertrouwen tegemoet kunnen zien en dat is maar  goed ook. De politie zou zich moet concentreren op het werken aan haar imago door haar werk goed te doen en niet door haar imago in drama- en/of comedyseries te sturen. Daarmee jaagt zij op de verkeerde boeven.

   

  UPDATE 27 maart 2013 16.37 uur

  Inmiddels is duidelijk geworden dat de politie het kort geding heeft verloren. Deze zaak heeft de politie naar mijn mening meer imago schade opgeleverd, dan het gebruik van haar logo in Dr. Tinus. Ik vrees dat de politie dat risico heeft onderschat.

Klanten die Doen