• 20 nov

  2019

  Privacy versus auteursrecht: privacy first.

  Kort geleden diende er een rechtszaak tussen Dutch Film Work (DFW) en Ziggo. Een aantal Ziggo klanten (hierna: “Klanten”) had de film The Hitman’s Bodyguard illegaal gedownload. Op zich geen slechte keus. Het is een goede film. Alleen mag het niet. Illegaal downloaden betekent dat je inbreuk maakt op het auteursrecht. DFW wilde tegen de Klanten optreden en vroeg Ziggo om de NAW-gegevens van de Klanten (hierna: “Gegevens”). Ziggo weigerde vanwege de privacy van haar Klanten. DFW daagde Ziggo voor de rechter.

  Oordeel Gerechtshof

  DFW vorderde dat Ziggo zou worden veroordeeld tot afgifte van de Gegevens. DFW stelde dat Ziggo onrechtmatig handelde door de Gegevens niet aan DFW te geven en vond dat Ziggo een rechtsplicht had op grond waarvan zij de Gegevens diende te verstrekken. Ziggo was het daar niet mee eens. En stelde dat het doorgeven van de Gegevens een verwerking is, waarvoor er een grondslag moet zijn. Volgens Ziggo ontbrak die grondslag. Partijen procedeerden met elkaar tot het Gerechtshof (hierna: “Hof”). Het Hof is het met Ziggo eens.

  Privacy first: de motivering

  Het Hof legt in haar uitspraak (hierna: “Uitspraak”) uitgebreid uit waarom ze tot haar beslissing komt. Op zich is het Hof het wel met DFW eens dat DFW een goede reden (gerechtvaardigd belang) heeft om de Gegevens in handen te krijgen. Immers, de Klanten hebben door het illegaal downloaden inbreuk gemaakt op het auteursrecht van DFW en DFW moet daar tegen kunnen optreden. Waar het volgens het Hof aan ontbreekt, is dat DFW inzichtelijk maakt hoe ze tegen de Klanten wil gaan optreden. En hoe ze de privacy van de Klanten daarbij zal waarborgen. Het Hof overweegt dat:

  de gevolgen voor de voorgenomen verdere verwerking voor de Ziggo-klanten die het betreft aanzienlijk kunnen zijn…DFW niet duidelijk maakt wanneer zij welke actie zal inzetten… Door niet transparant te zijn over de criteria die zij aanlegt bij de inzet van de door haar voorgenomen acties worden de belangen van de Ziggo-Klanten aangetast. DFW behoudt zich immers het recht voor pas nadat zij de persoonsgegevens heeft gekregen, eenzijdig en zonder enige motivering of toelichting de actie te kiezen die haar goeddunkt.

  De gevolgen voor de Klanten kunnen daardoor, volgens het Hof, niet goed worden ingeschat. Op vragen antwoordde DFW niet of niet duidelijk. Zo kon (of wilde) DFW niet op voorhand zeggen of en welke bedragen zij van de Klanten wilde vorderen. En of de kosten en schade die DFW op de individuele inbreukmaker wilde verhalen in redelijke verhouding tot elkaar stonden. Omdat DFW niet transparant is, kan het gerechtvaardigd belang volgens het Hof niet als grondslag voor de verstrekking van de Gegevens worden gebruikt. Nu er geen andere grondslag is, kan Ziggo niet verplicht worden tot afgifte van de Gegevens.

  Conclusie

  De Uitspraak is in lijn met de AVG. Uit de AVG volgt dat als je uitgaat van het gerechtvaardigd belang als grondslag voor de gegevensverwerking, je niet alleen een gerechtvaardigd belang moet hebben, maar vervolgens o.a. ook een belangenafweging moet maken. Je moet het gerechtvaardigd belang van de ene partij (DFW) dus afwegen tegen de privacybelangen van de andere partij (de Klanten). Omdat DFW niet voldoende duidelijk maakte wat ze met de Gegevens gaat doen, zijn de privacybelangen van de Klanten onvoldoende gewaarborgd. En daarom valt de balans ten gunste van de Klanten uit. Als DFW duidelijker was geweest, was het oordeel van het Hof mogelijk anders geweest.

  Heb jij vragen over (schending van) je auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht? Of wil je weten hoe je moet omgaan met de persoonsgegevens van klanten, personeel of leveranciers? Neem dan contact met ons op. Wij bekijken graag samen met jou hoe we je daarbij kunnen helpen.

Klanten die Doen