• 2 nov

  2017

  Proceskosten van ruim EUR 80.000 aan wederpartij vergoeden?

  Next Stage en BMC Software Distribution (BMC) waren verwikkeld in een procedure over een contract. Next Stage verloor de zaak en is door het Gerechtshof veroordeeld om aan BMC een bedrag van ruim €80.000,- te betalen aan proceskosten. Dat is een nieuwe ontwikkeling in de rechtspraak.

  Proceskostenvergoeding

  De regel luidt (in Nederland) dat de verliezende partij de proceskosten van de winnende partij moet vergoeden. De hoogte van die kosten wordt normaal gesproken aan de hand van tabellen vastgesteld. In de praktijk komt dit neer op vergoeding van slechts een deel van de daadwerkelijk gemaakte kosten voor de procedure. Zelfs als partijen van tevoren hebben afgesproken dat zij bij het verliezen van een geschil de volledige kosten van de ander moeten vergoeden, begroot de rechter de te betalen proceskostenvergoeding meestal aan de hand van die tabellen en dus lager.

  Geen matiging

  Het Gerechtshof  heeft nu anders geoordeeld. Als procespartijen in hun contract afspreken dat zij elkaars werkelijke kosten zullen vergoeden, is het niet langer regel dat de hoogte van de proceskosten gematigd wordt. Next Stage en BMC waren overeengekomen dat de winnende partij in een procedure de volledige proceskosten zou kunnen verhalen op de wederpartij. Het ging in deze procedure om meer dan EUR 80.000,- aan proceskosten aan de kant van BMC.

  Het Hof kwam tot dit oordeel, omdat het om twee professionele partijen gaat. Deze partijen handelden op commerciële basis met elkaar. Verder vond het Hof het belangrijk dat het om een feitelijk gecompliceerde procedure ging. Daarnaast was de tot tweemaal toe verliezende partij de hoger beroepsprocedure gestart. De verliezende partij had veel nieuwe stukken overgelegd in het hoger beroep. BMC heeft zich hier maximaal tegen mogen verweren, zeker nu een andere uitkomst haar ook buiten deze zaak om commercieel zou kunnen schaden. Next Stage is niet vanaf het begin duidelijk geweest over bepaalde zaken en dit heeft voor BMC tot extra kosten geleid.

  Praktijk

  Afspraken over de vergoeding van de proceskosten, worden vaak al bij het aangaan van een contract gemaakt. In de meeste gevallen in de laatste bepalingen van een contract. Het kan geen kwaad om dus toch ook die laatste artikelen goed te lezen en om daarover te onderhandelen. Het kan zomaar €80.000,- schelen.

Klanten die Doen