• 28 jun

  2016

  Rayonverdeling bij franchise

  Het rayonkartelverbod

  Concurrenten mogen de markt waarop zij actief zijn niet onderling verdelen. Zo’n verdelingsafspraak zou leiden tot een verstoring van de normale concurrentieverhoudingen en daarmee tot hogere prijzen, een gebrek aan vernieuwing en machtsmisbruik.

  Vrijstelling

  Soms is marktverdeling wel toegestaan, bijvoorbeeld als de economische voordelen van de afspraak opwegen tegen de verstoring van de markt. Dit wordt een vrijstelling genoemd en kan het geval zijn bij bepaalde verticale overeenkomsten; overeenkomsten tussen ondernemingen die in een verschillend stadium van de keten werkzaam zijn.

  Een voorbeeld van een verticale overeenkomst is een franchisecontract.

  Franchise

  Franchisegevers dragen ervaring en kennis over aan franchisenemers en realiseren daarmee efficiencyvoordelen die zwaarder wegen dan de nadelige gevolgen van hun (verdelings)afspraken. Rayonverdeling bij franchise is daarmee toegestaan, zolang de afspraken binnen de grenzen van de vrijstelling blijven.

  De vrijstelling van het verbod geldt alleen bij echte franchiseverbanden. Dat zijn samenwerkingen tussen juridisch en economisch zelfstandige bedrijven, waarbij de franchisegever aan zijn franchisenemers het recht verleent om de franchiseformule te exploiteren.

  Het is niet zozeer relevant hoe de bedrijven hun samenwerking noemen, maar hoe zij daadwerkelijk samenwerken.

  Wasserijen

  Het belang van een juiste typering van een samenwerking, laat zich lezen in een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 12 mei jl. De rechtbank werd gevraagd om een oordeel over door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) opgelegde boetes aan een samenwerkingsverband van wasserijen.

  De met elkaar concurrerende wasserijen waren samen oprichter en eigenaar van de franchisegever. Volgens de rechtbank zijn zij daarmee niet zelfstandig en van elkaar onafhankelijk. Bovendien is er geen sprake van een formule, waarbij de franchisegever zijn ervaring en kennis overdraagt aan een andere schakel van de productieketen. Er is dan ook geen sprake van een echt franchiseverband, waardoor de wasserijen geen gebruik kunnen maken van de vrijstelling voor franchiseovereenkomsten.

  De rayonverdelingsafspraken die zij gemaakt hebben zijn verboden.

  Beestje en naampje

  Het is niet altijd even belangrijk welk naampje het beestje krijgt. De feitelijke typering van een samenwerking is daarentegen wel erg belangrijk.

  Wil jij graag weten welke spelregels voor jouw situatie gelden, bel dan gerust voor een vrijblijvend gesprek op 06-28090966.

Klanten die Doen