Reclame & Media

Je wil je product graag onder de aandacht brengen. Daarvoor bedenk je mooie teksten op de verpakking en maak je reclame. Ook kan je een   promotionele actie organiseren. Hiervoor gelden wel specifieke regels. Hetzelfde geldt als je persoonsgegevens verwerkt. Ook kan het zijn dat jouw portret zonder toestemming wordt gebruikt. Of misschien heeft iemand iets negatiefs over jou of je bedrijf in de media geuit. In al die gevallen kunnen wij iets voor je DOEN.

Wij hebben ruime ervaring met het ondersteunen van partijen op het gebied van  reclame, marketing en communicatie. Maar ook helpen wij partijen in de reclame en de media zoals uitgevers, vloggers, reclamebureaus, BN’ers, agenten en productiemaatschappijen. Hierdoor kennen wij de begrippen en gewoontes uit die branche en jouw belangen. Zo zijn wij in staat jou optimaal te helpen met alle juridische problemen op het gebied van Reclame & Media.

Bovendien werken wij op een vernieuwende manier waarbij duidelijkheid, openheid en positiviteit centraal staan en waarbij jij zelf bepaalt welk prijsmodel wij hanteren.

Klik op één van de blokken hieronder om te zien wat wij op het gebied van Reclame & Media zoal voor jou kunnen doen. Je kunt natuurlijk ook direct vrijblijvend contact opnemen met één van onze advocaten.

Wat wil jij DOEN?