Portretten

Portretten vormen een belangrijk onderwerp, zowel in de media als in de reclame. Als er een geportretteerde is die een redelijk belang heeft, kan hij of zij zich verzetten tegen de exploitatie van zijn of haar portret. Daarom is het belangrijk om vooraf duidelijkheid te verkrijgen of er portretrechten aan de orde zijn en om eventuele portretrechten af te kopen.

Wij vertellen je er graag vrijblijvend meer over.

Bel JELLIEN, ILSE of BERT-JAN om te horen wat zij zouden DOEN

Terug naar het overzicht

Jellien Roelofs

+31(0)6 19 3885 78

jellien@doenlegal.nl

Bert-Jan van den Akker

+31(0)6 28 0909 55

bert-jan@doenlegal.nl