• 25 mrt

  2020

  Spam in tijden van Corona

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kondigde eerder deze week aan dat zij ondernemers waar nodig meer tijd geeft om te reageren op vragen van de AP en ook dat zij initiatieven om de volksgezondheid te beschermen ruim baan geeft. Maar in hetzelfde nieuwsbericht gaf Wolfsen namens de AP ook aan dat “De Corona crisis geen excuus mag worden om de privacy helemaal overboord te gooien.” De toezichthouder heeft dan ook aangekondigd te blijven ingrijpen waar privacy echt in gevaar is. Als ondernemer doe je er dus goed aan de privacyregels in acht te (blijven) nemen. Ook als je je klanten wilt informeren in tijden van Corona. Je mag je klanten informeren, maar spam ze niet!

  Spammen is verboden

  Spam is het veroorzaken van overlast met ongevraagde commerciële elektronische berichten. ‘Spammen’ is verboden. Maar dat betekent niet dat je je klanten geen commerciële elektronische berichten mag sturen. Je mag je klanten namelijk wel degelijk op de hoogte houden van bijvoorbeeld je bedrijfsactiviteiten of nieuwe producten of diensten. Het versturen van een nieuwsbrief of direct marketing (hierna: “Informatie“) is dan ook toegestaan. Of de Informatie nu via elektronische weg wordt verstuurd of niet. Bij aanbiedingen moet het wel gaan om aanbiedingen voor eigen, soortgelijke producten of diensten als eerder door de klant zijn afgenomen. Uit de toegestuurde Informatie moet bovendien duidelijk blijken wie de afzender is. Informatie versturen namens een ander bedrijf mag in beginsel niet.

  Klant

  Uit bovenstaande volgt dat het van belang is om vast te stellen of een relatie een klant is of niet. Een klant is iemand die heeft betaald voor een door jou geleverd(e) product of dienst. Is iemand klant, dan heb je er als ondernemer een gerechtvaardigd belang bij om hem bepaalde Informatie toe te sturen, zoals informatie over je producten of diensten. Het gerechtvaardigd belang is dan ook de reden dat je de Informatie mag toesturen. Is iemand geen klant? Dan geldt het gerechtvaardigd belang niet en heb je (voorafgaande en specifieke) toestemming nodig om de Informatie te mogen toesturen. In mijn eerdere blog “Nieuwsbrief versturen? Ja, dat mag!” lees je hier meer over. 

  Afmeldmogelijkheid

  Toch zitten niet al je klanten te wachten op extra informatie. Zij kunnen je Informatie als spam ervaren. Daarom moeten ze zich kunnen afmelden voor de Informatie. Het afmelden moet makkelijk gaan. Het opnemen van een link in de toegestuurde Informatie is praktisch en volstaat. Let op dat de afmelding ook daadwerkelijk verwerkt wordt. Heeft je klant aangegeven dat hij niet langer informatie toegestuurd wil krijgen en blijf je de informatie toch toesturen? Dan geldt dat alsnog als spammen, wat niet is toegestaan! 

  Heb je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Klanten die Doen