Contract zonder handtekening

Een contract zonder handtekening, dat komt vaker voor dan je denkt. En wie vervolgens denkt dat dit invloed heeft op de geldigheid, die heeft het mis. Afspraak is afspraak, ook zonder handtekening.

Het aangaan van een overeenkomst is namelijk een kwestie van aanbod en aanvaarding.

Aanbod en aanvaarding

Als de marktkoopman roept: “wie wil er een bos rozen voor 5 euro” en jij antwoordt “ik, graag”, dan heb je een koop gesloten voor een bos rozen. De marktkoopman doet je een aanbod en jij aanvaardt dat aanbod. Je hebt 5 euro te betalen.

Als je aan een relatie vraagt om tegen betaling klanten voor jouw bedrijf te zoeken en die relatie gaat enthousiast aan de slag, dan is er een overeenkomst gesloten. Jij deed een aanbod en de relatie accepteerde dit aanbod. Handtekening of niet, de werkzaamheden moeten betaald worden.

Mondelinge afspraken

Bij geen van deze voorbeelden is sprake van een ondertekend document. Toch is er een geldige overeenkomst tot stand gekomen. Beide partijen zijn aan die overeenkomst gebonden.

Op deze manier accepteerde de rechtspraak: 
* een mondelinge franchiseovereenkomst voor een speelparadijs; 
*een mondelinge distributieovereenkomst voor fietsen; 
*een internationale koopovereenkomst voor elektronica; 
*een bemiddelingsovereenkomst;
*en een overeenkomst van opdracht.  

Allemaal mondelinge afspraken die rechtsgeldig zijn.

Schriftelijke afspraken

Slechts in een beperkt aantal gevallen eist de wet dat afspraken schriftelijk worden gemaakt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de koop van onroerend goed of bij een non- concurrentiebeding in een arbeidsverhouding.

Mondelinge contracten en contracten zonder handtekening zijn dus net zo geldig als contracten met handtekening.

Maar of het ook verstandig is om te accepteren dat iemand zijn handtekening niet zet, dat is iets anders. 

Bewijs

Ook al is een mondelinge afspraak in theorie voldoende om de ander aan die afspraak te houden, het succesvol afdwingen ervan valt of staat met bewijs. En dan gaat het niet alleen om bewijs van het maken van de afspraken zelf.

Het lukt meestal nog wel om aan te tonen dát er gepraat is, dát er afspraken zijn gemaakt en meestal zelfs dát er ook daadwerkelijk gewerkt is aan het uitvoeren van afspraken. Waar het vaak mis gaat is bij de vraag wat er precies is afgesproken. Was het aanbod wel gelijk aan de aanvaarding? Zijn alle afspraken zoals die op papier staan ook echt gemaakt. Hebben de contractpartners wel hetzelfde bedoeld? 

Bewijs de inhoud van de gemaakte afspraken maar eens, als de ander de afspraken anders ziet of helemaal tegenspreekt. 

Conclusie

Een overeenkomst ontstaat door het maken van afspraken en dat kan dus ook mondeling. Je kunt hooguit van mening verschillen over wat er precies is afgesproken. In dat geval komt het aan op bewijs, en bewijs kun je op allerlei manieren leveren. Het resultaat: een onzekere uitkomst.

Hoe belangrijker de afspraken zijn, hoe verstandiger het is om goed na te denken over ieder detail. Niet alleen de gekozen woorden zijn dan belangrijk, maar ook de vorm waarin de afspraken worden gemaakt.

Wil je zekerheid, vraag om een handtekening. En sta erop dat de samenwerkende partijen die handtekening ook echt zetten.  

Heb je vragen over een contract of over de geldigheid van gemaakte afspraken? Bel (+31(0)6-28090966) of mail (esther@doenlegal.nl) mij gerust, dan denk ik met je mee.