Nieuwe regels VAR-verklaring uitgesteld

Op 1 januari 2016 zouden de nieuwe regels omtrent de VAR-verklaring ingaan. Met de inwerkingtreding van de nieuwe regels zou de VAR-verklaring voor zzp-ers worden afgeschaft. Het is de bedoeling dat opdrachtgevers en opdrachtnemers (de zzp-er/freelancer) in de plaats van de VAR-verklaring gebruik gaan maken van modelovereenkomsten die door de Belastingdienst ter beschikking worden gesteld of dat zij hun eigen bestaande overeenkomsten door de Belastingdienst goed laten keuren.

In de afgelopen maanden is er veel onduidelijkheid geweest over de nieuwe wet en of deze wel of niet ingevoerd wordt per 1 januari 2016. Niet alleen is er veel onduidelijkheid bij opdrachtnemers en opdrachtgevers, ook in de Eerste Kamer vindt men dat er nog teveel onduidelijkheid is over de gevolgen van de afschaffing.

Om die reden is de invoering van de nieuwe wet (voorlopig) uitgesteld tot 1 april 2016. Totdat de nieuwe wet in werking is getreden, blijft de VAR-verklaring gelden. Opdrachtnemers en opdrachtgevers hebben in elk geval tot 1 januari 2017 de tijd om hun werkwijze zo nodig aan te passen aan de nieuwe regels.