Nederlandse kazen beschermd

Een mooie opsteker voor de Nederlandse kaasmakers; De Edammer kaas en Goudse kaas krijgen van de Europese Unie een beschermde status. Het betreft bescherming als zogenaamde beschermde geografische aanduiding (BGA). Deze bescherming is gebaseerd op een Europese verordening die namaak van geregistreerde streekproducten poogt tegen te gaan. De verordening is in 1992 door de Europese Raad opgesteld en sindsdien kent de Europese Unie drie beschermingscategorieën voor streekproducten, namelijk:

  • de beschermde oorsprongsbenaming (BOB) zoals de Opperdoezer Ronde (aardappel)
  • de beschermde geografische aanduiding (BGA) zoals de Westlandse druif (Druif)
  • de gegarandeerde traditionele specialiteit (GTS) zoals Boerenkaas (Kaas)

Er wordt on line een register bijgehouden van streekproducten die zijn erkend in één van deze categorieën. Op de lijst staan vele honderden Europese streekproducten zoals Feta kaas uit Griekenland, Kriek bier uit België en Gorgonzola uit het noorden van Italië .

Voor elk beschermd product gelden wel strenge regels: Zo moet er sprake zijn van een vast procedé en een afgebakend gebied waar wordt geproduceerd. De producten worden voorts door de verordening in principe alleen binnen de EU beschermd tegen namaak.

De Goudse en Edammer Kazen worden beide gekwalificeerd als een beschermde geografische aanduiding (BGA) wat dus meebrengt dat kaasfabrikanten elders ter wereld hun producten niet meer zo mogen noemen. Ze mogen wel varianten op die namen blijven gebruiken.

Met deze beslissing komt een einde aan een discussie die in 2003 begon. De Nederlandse zuivel organisatie (NZO) diende toen de aanvraag voor het bijzondere predicaat voor de kazen in. Vervolgens ontstond rond de Edammer en de Gouda een bittere strijd.

Met name Duitsland, Tsjechië en Polen verzetten zich in Europees verband tegen een bijzondere status voor Gouda en Edammer uit Nederland. Fabrikanten uit die drie EU-lidstaten gebruikten de namen ook al. Half september werd al aangekondigd dat de Edammer en Goudse kazen hoogstwaarschijnlijk onder dit regime gebracht zouden gaan worden. Thans is dat dus bevestigd. Met deze beslissing heeft Nederland 9 streekproducten onder deze regeling gebracht.