Transparantie biedt kansen

Transparantie schept vertrouwen en vertrouwen is de basis voor een goede samenwerking. Wil je een goede samenwerking, dan is het belangrijk om duidelijk te zijn over wat je wel wilt doen en wat je niet wilt doen.

 

Het belang van transparantie binnen franchise is op het moment meer dan ooit aan de orde. Niet alleen besteedt de nieuwe Nederlandse Franchise Code aandacht aan deze waarborg, ook binnen bestaande franchiserelaties houdt het onderwerp de gemoederen bezig. De discussie gaat doorgaans over het ontbreken van openheid vanuit de franchisegever over zijn (aandeel in de) verdiensten.

 

Dat het onderwerp juist nu ten tonele verschijnt, heeft alles te maken met de achterblijvende resultaten in de afgelopen jaren en de veranderende samenleving. Aandacht voor openheid is niet iets wat speciaal is voor franchise, in onze hele samenleving wordt gevraagd om meer tekst en uitleg over de gang van zaken.

 

Het geven van verdergaande openheid dan in de voorbije jaren, is niet onmogelijk. Dit geldt zeker voor de formules waar de betalingsstromen via de franchisegever lopen. Zij hebben de beschikking over informatie en kunnen zonder veel moeite inzicht geven in de gemaakte kosten, de behaalde marges en de doorbelastingen.

 

Niet iedere organisatie wil echter meer openheid van zaken geven en ook niet iedere franchisenemer stelt het op prijs om zijn resultaten te delen. Openheid kan immers ook leiden tot het blootleggen van fouten of het zichtbaar maken van (bij)verdiensten.

 

Daar komt bij dat openheid van informatie pas zinvol is als duidelijk is wat de afspraak is tussen de samenwerkingspartners. De franchiseformule die haar franchisenemers belooft producten of diensten tegen kostprijs te leveren, zal de kostprijs inzichtelijk moeten maken en de franchiseformule die haar franchisenemers belooft eerlijk te zullen delen, zal moeten laten zien wat er te verdelen valt. Maar wat betekent ‘kostprijs’ en wat is bedoeld met ‘alles’ eerlijk delen?

 

Transparantie begint bij het maken van duidelijke afspraken, waaruit de rechten en plichten van beide partijen goed kunnen worden begrepen. Duidelijkheid schept vertrouwen en bevordert bovendien de werking van de formule. De Nederlandse Franchise Code bepaalt om die reden ook dat de franchiseovereenkomst grondig, helder en transparant uitgeschreven moet zijn.

Graag helpen wij jou bij het maken van duidelijke afspraken, zodat iedereen weet waar hij aan toe is.

 

Neem gerust contact op met Linda op 06-38 60 35 59 of linda@doenlegal.nl