De gezondheidsclaim; verkoop je een gezond product?

Een gezonde lifestyle, dat is vandaag de dag hip & hot. Termen als puur, clean eten, biologisch en superfoods worden geassocieerd met gezond eten. De huidige consument heeft aandacht voor gezonde voeding en is doorgaans ook bereid om meer te betalen voor een product dat gezond is. Dit biedt kansen voor bedrijven die zich richten op de productie of de verkoop van gezonde voeding.

 

Toelaatbaarheid gezondheidsclaims

Als producent of verkoper van food kun je immers je voordeel doen bij alle aandacht voor gezondheid door het gezonde karakter van je producten te benadrukken in reclame-uitingen, zoals op de verpakking van je producten. De tekst op een product die aangeeft dat het nuttigen van het product een positief effect heeft op de gezondheid, heet een gezondheidsclaim[1]. Zo’n claim mag alleen geplaatst worden als er een vergunning is verleend door de Europese Commissie omdat de positieve effecten van consumptie wetenschappelijk zijn aangetoond. De ratio hierachter is dat consumenten correct geïnformeerd en beschermd moeten worden, zodat zij in staat zijn om een goede voedselkeuze te maken.

 

Gezondheidsclaims op (on)gezonde producten?

Op Europees niveau is op dit moment een discussie gaande over de vraag of een gezondheidsclaim met betrekking tot cafeïne geplaatst mag worden op een (energie)drankje. Consumptie van cafeïne heeft namelijk bewezen positieve effecten op de gezondheid. Energiedrankjes bevatten echter doorgaans naast cafeïne ook grote hoeveelheden suiker. Consumptie van (te veel) suiker kan op haar beurt weer negatieve effecten voor de gezondheid hebben. En daar wringt de schoen, wordt de consument nog correct geïnformeerd als slechts een bestanddeel in een product gezond is, maar het product als geheel niet?

 

Binnenkort zal duidelijk worden of het plaatsen van een gezondheidsclaim op energiedrankjes wordt toegestaan. Dit is slechts een voorbeeld. Er zijn uiteraard meerdere producten die naast gezonde ingrediënten ook bestanddelen bevatten waarvan is bewezen dat deze een aantoonbaar slechte invloed op de gezondheid hebben.

 

Ik ben van mening dat gezondheidsclaims niet thuis horen op producten die eigenlijk niet gezond zijn. Gezond moet ook echt gezond zijn. Indien op deze kritische manier naar de toelaatbaarheid van gezondheidsclaims wordt gekeken, blijven er nog voldoende producten over waarop met recht een gezondheidsclaim geplaatst kan worden. Er zijn derhalve nog voldoende mogelijkheden binnen de foodbranche om jouw product als (echt) gezond in de markt te zetten. Het op een juiste manier informeren van de consument levert uiteindelijk veel meer op; de huidige consument is immers ook kritisch.