Linktaks en uploadfilter

In Europa probeert men al een tijdje het auteursrecht te moderniseren. De laatste wijziging dateert alweer uit 2001 en in de afgelopen 17 jaar is er een hoop gebeurd. Het is dus logisch dat er nieuwe wetgeving in de maak is. Onderdeel van deze nieuwe regels zijn twee onderwerpen die de nodige discussie veroorzaken. Het gaat om de zogenaamde ‘linktaks’ en het ‘uploadfilter’.

Linktaks

De linktaks is de voorgestelde verplichting dat websites die nieuwsberichten uit verschillende bronnen bundelen en via links toegankelijk maken (zoals Google News of Headlinez)  de rechten moeten kopen om te mogen linken naar die bronnen (de websites van nieuwsuitgevers). Het idee hierachter is dat deze nieuwssites winst maken dankzij het werk van anderen (de bronnen) en dat deze nieuwssites daarom belast zouden moeten worden.

Uploadfilter

Het tweede voorstel behelst een verplichting voor platforms zoals Facebook en YouTube om vooraf content te filteren op potentiële auteursrechtinbreuk. Nu is het nog zo dat de meeste platforms dat achteraf doen en dan content offline halen als er sprake is van inbreuk.

Controversie

Beide maatregelen zijn controversieel. De linktaks wordt kritisch benaderd omdat deze maatregel de vrijheid van pers op het internet drastisch inperkt. Immers, je mag straks alleen links plaatsen als je ervoor betaalt. Het uploadfilter boezemt angst in omdat veel berichten met een beroep op auteursrecht onterecht weggefilterd zouden kunnen worden en ook omdat tegenstanders bang zijn dat het voor kleine platforms te kostbaar is om aan deze eis te voldoen. Daardoor zou het innovatie tegenwerken.

Europees Parlement

Aanvankelijk waren deze twee maatregelen nog voorstellen. Afgelopen week heeft het Europees Parlement echter ingestemd met deze maatregelen. Weliswaar is het daarmee nog geen wetgeving, maar er is wel een grote stap gezet in die richting. Kranten- en muziekuitgevers zijn er blij mee. De verdedigers van het vrije internet absoluut niet. Het wetgevingsproces gaat nu verder maar de verwachting is dat de linktaks en het uploadfilter er hoe dan ook gaan komen.