Wat is een FDD?

Franchise Disclosure Document

In een aantal landen, waaronder bijvoorbeeld België, is de franchisegever verplicht om een Franchise Disclosure Document (FDD) af te geven ruim voordat een franchisenemer een franchisecontract of franchiseovernamecontract tekent. Een FDD is een soort informatiememorandum over de franchise-operatie.

Met de FDD-plicht worden kandidaat-franchisenemers beschermd tegen de aanschaf van een “kat in de zak”. De franchisegever voldoet aan zijn mededelingsplicht en de kandidaat heeft tijdig alle relevante informatie tot zijn beschikking om een afgewogen beslissing te nemen.

Waarom?

Dit is het gevolg van onethische praktijken midden jaren 60/70, waarbij een aantal franchisegevers misbruik maakte van hun informatievoorsprong en machtspositie en franchisenemers financieel bond aan voor hen bijzonder nadelige afspraken. Om franchisenemers te beschermen en om te zorgen dat zij weten waar zij aan beginnen, heeft de wetgever van bepaalde landen het delen van informatie verplicht gesteld via het FDD.

Een FDD is zoals gezegd een informatiememorandum, vergelijkbaar met een jaarverslag of een prospectus. De informatie moet de kandidaat een goed beeld geven van zijn kansen en risico’s. Het FDD bevat exact die informatie die nodig is om een kandidaat voldoende kennis te geven over de franchiseorganisatie om een afgewogen en verantwoorde beslissing te kunnen nemen.

In sommige landen gaat de wetgever nog verder, daar moet een franchiseorganisatie geregistreerd zijn om vestigingen te kunnen aanbieden of om zekerheid zoals pandrechten te kunnen vragen van kandidaten.

En Nederland?

Nederland kent geen registratieplicht en geen FDD-plicht. Wij verwachten ook niet dat die plichten er komen, hoewel een aantal Europese landen wel een PDD-verplichting kent en verdere Europese integratie is niet ondenkbaar.

Nodig is het invoeren van een FDD-plicht niet. Ook nu al moet een franchisegever in Nederland voldoen aan mededelingsplichten en zorgplichten. Houdt de franchisegever zich daar niet aan, dan heeft een gedupeerde franchisenemer verschillende mogelijkheden om de relatie te beëindigen en zijn schede te verhalen.