Free Style is geen geldig merk voor kleding

Een onderneming gebruikt graag een merk dat kort en krachtig iets zegt over het product of de dienst die wordt verhandeld. Indien deze onderneming dat merk wil laten vastleggen, stelt de wet als eis dat dat merk juist niet beschrijvend mag zijn. De merknaam LICHT voor een lamp is prettig voor een marketeer, maar juridisch stuit dit op grote bezwaren. Zie hier de spagaat waarin veel ondernemers en ondernemingen terecht komen. Met regelmaat worden hier dan ook procedures over gevoerd.

Free style

Het Spaanse warenhuis El Corte Ingles had bijvoorbeeld een Europese merkregistratie aangevraagd voor het woordmerk FREE STYLE. Zij wilde dit laten vastleggen voor klassen 18 (leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, e.a.) en 25 (kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels). Deze aanvraag werd echter afgewezen. De reden was dat dit merk te beschrijvend zou zijn voor deze producten. Dat mag nu eenmaal niet. Tegen deze afwijzing ging El Corte Ingles in beroep.

beroep

Ook dit beroep ging verloren. Daarbij werd overwogen dat de combinatie van de woorden ‘free’ en ‘style’ door het Engelssprekende publiek zal worden opgevat als een specifieke stijl. Het publiek zal het opvatten als vrije stijl, ofterwijl ‘casual’. Voor wat betreft klasse 25 werd daaraan nog toegevoegd dat die goederen ook kunnen worden gebruikt voor ‘freestyle’ sporten. Ook om die reden was deze aanvraag terecht geweigerd.

Conclusie

Met deze uitspraak is nog maar eens het belang benadrukt dat als je een merk wilt laten vastleggen, je moet zorgen voor een echt onderscheidend merk.