B2B incasso, betalingstermijn 30 dagen!

Lijd je zakelijk schade door een te late betaling of heb je een incasso conflict?

In het contract met je samenwerkingspartners, leveranciers of afnemers heb je wellicht een termijn afgesproken waarbinnen facturen betaald moeten zijn. Die termijn mag niet onredelijk zijn.

Vanaf 16 maart as. zegt de wet dat je een betalingstermijn van 30 dagen mag hanteren, tenminste als je niets anders hebt afgesproken. Als je wel iets afspreekt, mag dat maximaal 60 dagen zijn. Een langere termijn mag alleen als dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Er is geen wettelijke minimumbetalingstermijn. Je mag bijvoorbeeld afspreken dat je vooraf betaald wordt of dat de termijn om te betalen heel kort is. Ook voor de minimumtermijn geldt, dat die termijn niet onredelijk mag zijn.

Kosten van incasso

Betaalt de ander jouw factuur niet of te laat, dan mag je een vergoeding voor incassokosten vragen. Je hoeft hiervoor geen aanmaning te sturen. Als je niets hebt afgesproken over incassokosten, dan is de vergoeding een percentage van de rekening. Het minimumbedrag is €40.

Wat is wettelijke rente?

Daarnaast mag je de wettelijke rente in rekening brengen over het openstaande bedrag. Als er geen betalingstermijn is afgesproken, mag je rente in rekening brengen na 30 dagen. Bij B2B is dat de wettelijke rente voor handelstransacties. Met ingang van 1 januari 2013 is de wettelijke rente voor handelstransacties omlaag gegaan van 8,00% naar 7,75%.

Als je voldoende liquide middelen hebt is dit percentage bijzonder lucratief gelet op de huidige bankrente!