Provisieverbod; Wel of niet doen ?

Er is veel te DOEN over de aangekondigde handhaving van het provisieverbod. Dat verbod houdt kort gezegd in dat het advocaten niet is toegestaan om een provisie te ontvangen of betalen voor het aanbrengen of verwerven van klanten. Deze gedragsregel lijkt haaks te staan op de werkwijze van websites waar advocaten in contact gebracht worden met potentiële cliënten. Daarom gaan de dekens dit jaar er strenger op toe zien of deze websites wel binnen de grenzen van dit verbod blijven.

Over deze aankondiging is in de advocatuur veel reuring ontstaan. Tegenstanders vinden dat de orde van advocaten hiermee te hard op de rem trapt en innovatie tegenhoudt. Wij hebben deze week een opiniestuk gepubliceerd in het Advocatenblad, waarin wij het standpunt innemen dat handhaving van het provisieverbod juist een stap vooruit is.

Het bezwaar van de dekens richt zich namelijke niet tegen het bestaan van de websites op zich en ook niet tegen het samenbrengen van klanten en advocaten.  De dekens waken er wel voor dat deze activiteiten worden ontplooid met inachtneming van een redelijk (advertentie)tarief. De advocaat mag nooit een zelfstandig belang krijgen.

Hiermee worden de websites gedwongen om op een creatieve en innovatieve wijze te werken aan een verdienmodel dat wel voldoet aan de eisen uit het provisieverbod.

De volledige opinie kun je hier terug lezen:

 

Advocatenblad Handhaven provisieverbod is een stap vooruit