Wat te doen met beschrijvende handelsnamen

Handelsnaam

De naam waaronder je een onderneming drijft is een handelsnaam. Als je deze handelsnaam een langere periode intensief gaat gebruiken, ontstaat er vanzelf een handelsnaamrecht. Met een handelsnaamrecht kun je andere bedrijven verbieden een (bijna zelfde) naam te voeren.

Tegelijkertijd is het ook een regel dat iedereen vrij is om een beschrijvende aanduiding te gebruiken.

De vraag is dan ook hoe je om moet gaan met de situatie dat een oudere handelsnaam beschrijvend is en een jongere handelsnaam van diezelfde beschrijvendheid gebruik maakt.

Artiestenverloning

Enkele jaren geleden is er in Nederland besloten dat je met ene oudere beschrijvende handelsnaam geen bescherming geniet, tenzij er bijkomende omstandigheden zijn die het gebruik van de jongere handelsnaam onrechtmatig maken. Deze uitspraak staat bekend als het Artiestenverloning-arrest.

Dit Artiestenverloning-arrest is omstreden. Deze uitspraak zag namelijk op bescherming van een domein- en handelsnaam tegen een jongere domeinnaam en niet op de bescherming van een handelsnaam tegen een andere handelsnaam.

Vragen van uitleg

Daarom heeft het Gerechtshof in een zaak tussen DOC Dairy Partners B.V. en Dairy Partners Limited besloten om aan de Hoge Raad uitleg te vragen hoe de rechtspraak om moet gaan met deze situatie.

Hoe te handelen indien er sprake is van een nagenoeg identieke handelsnaam die beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist. Deze vragen luiden kort gezegd als volgt:

1. Gelden er andere eisen als de ingeroepen oudere handelsnaam beschrijvend is ?

2. Luidt het antwoord op de eerste vraag anders als de oudere handelsnaam door het gebruik bekendheid heeft verworven ?

3. Als er geen nadere vereisten gelden, hoe moeten we dan omgaan met het gegeven dat iedereen beschrijvende aanduidingen vrij moet kunnen gebruiken ?

Conclusie

Het is nu aan de Hoge Raad om zich over deze vragen te buigen en duidelijkheid te geven.