Het belang om inbreuk tegen te gaan

Veel ondernemers claimen intellectuele eigendomsrechten. Voorbeelden van dat soort rechten zijn merkrechten, auteursrechten of handelsnaamrechten. Het krijgen van een intellectueel eigendomsrecht is één ding. Net zo belangrijk is dat met het recht wordt opgetreden tegen inbreuk. Niet alleen om die inbreuk tegen te gaan, maar ook om het intellectuele eigendomsrecht in stand te houden.

Deze regel werd onlangs bevestigd in een uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank in Utrecht. Deze procedure ging tussen twee ondernemingen die allebei de handelsnaam Inventum gebruiken. De oudere onderneming heeft in principe op basis van haar oudere handelsnaam het recht om iedere jongere onderneming die onder die naam actief is in de markt, het gebruik van die naam te verbieden. De jongere onderneming stelde in deze procedure echter dat zij de naam al vijf jaar lang ongestoord gebruikte. De oudere onderneming had al die tijd daartegen geen bezwaar gemaakt.  Daarmee zou de oudere onderneming haar rechten hebben verspeeld, aldus de jongere onderneming.

De rechter gaf de jongere onderneming daarin gelijk en stelde dat de oudere onderneming haar handelsnaamrecht had verwerkt. Door te lang niets te doen tegen de jongere onderneming, verloor de oudere onderneming haar aanspraken. Vervolgens werd de houder van de oudere handelsnaam ook nog veroordeeld in de proceskosten van bijna 30.000 euro.

Hiermee is nog eens het belang aangetoond dat je er met een Intellectueel Eigendomsrecht alleen niet bent, maar dat je met dat recht tijdig zult moeten optreden tegen inbreuk. Wie daar te lang mee wacht staat uiteindelijk met lege handen.