Hoe bescherm ik mijn kledingontwerp? Deel 1: IE-rechten #fashionlaw

auteursrecht modelrecht kledingontwerp maxime meiland

Veel mensen dromen ervan: het ontwerpen van een eigen kledinglijn. Zo ook Maxime Meiland van Chateau Meiland. In het populaire programma showt ze meerdere van haar ontwerpen. Maar nu wordt beweerd dat ze de ontwerpen helemaal niet zelf bedacht heeft omdat ze al te koop zijn. Hoe de vork precies in de steel zit, is onduidelijk. Maar stel nu dat zij haar kleding wel zelf ontwerpt, hoe kan zij haar kledingontwerp dan beschermen? Hieronder bespreken we de verschillende mogelijkheden op het gebied van intellectueel eigendomsrechten zoals auteursrecht en modelrecht.

Auteursrecht op kleding

Kleding kan beschermd zijn door het auteursrecht. Daar hoef je niets voor te doen: het auteursrecht ontstaat vanzelf als je aan de voorwaarden voldoet. Simpel gezegd moet het werk origineel zijn in de zin dat het niet ontleend is aan het ontwerp van een ander en moeten er creatieve keuzes gemaakt zijn. Een kledingstijl is niet beschermd, de individuele stukken kunnen dan weer wel beschermd worden.

Voor het verkrijgen van auteursrecht is dus geen registratie nodig. Dat is makkelijk, maar maakt het tegelijkertijd soms ook moeilijk om te bewijzen dat jij jouw ontwerp als eerste hebt bedacht. Het helpt dan ook als je op een of andere manier een tijdstempel aan jouw schetsen kan koppelen, bijvoorbeeld door deze in pdf aan jezelf te mailen. Een andere optie is het vastleggen in een i-Depot bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom.

Het auteursrecht duurt tot 70 jaar na de dood van de maker (of na eerste publicatie als de maker een rechtspersoon is). Als je in Nederland een auteursrecht hebt, kan je daarmee sinds kort in heel Europa een verbod vragen voor inbreuk op jouw ontwerp.

Modelrecht op kleding

Je kan je kledingontwerp ook beschermen met een modelrecht. Ook hier geldt dat het ontwerp voldoende origineel moet zijn. Elementen die uitsluitend technisch of functioneel bepaald zijn worden niet beschermd.

Je kan modelrechtbescherming verkrijgen in de Benelux, Europa of internationaal door je model te registreren. Die bescherming duurt in de Benelux en Europa 5 jaar, maar kan per 5 jaar verlengd worden tot maximaal 25 jaar.

Er bestaat ook bescherming voor modellen die niet geregistreerd zijn. Die bescherming ontstaat net als het auteursrecht vanzelf en dus – zoals de naam aangeeft – zonder registratie. Een niet-geregistreerd model is 3 jaar beschermd en ontstaat vanaf het moment dat het model bekend is gemaakt aan het publiek.

Slaafse nabootsing

Tot slot bestaat er bescherming tegen 1-op-1 namaak, ook wel ‘slaafse nabootsing‘ genoemd. Dit is eigenlijk geen ie-recht maar wordt wel vaak in ie-procedures aangehaald, omdat het even goed bescherming kan bieden voor een ontwerp. Bij slaafse nabootsing is vereist dat jouw kledingstuk ‘een eigen gezicht op de markt’ heeft en dat de nabootser ‘nodeloos’ verwarring sticht, omdat hij geen andere keuzes heeft gemaakt in zijn eigen ontwerp terwijl dat wel mogelijk was. In dat geval kan je de nabootser van jouw kledingontwerp op grond van slaafse nabootsing aanpakken.

Wij kunnen je helpen

Heb je vragen over of hulp nodig bij het beschermen van je (kleding)ontwerpen? Mail dan Jellien op jellien@doenlegal.nl of Bert-Jan op bert-jan@doenlegal.nl. Je kunt ons ook bellen op 06-19 3885 78 of 06-28 0909 55. We kijken graag wat we voor jou kunnen DOEN.