Ruzie bij de koffie

Nestlé klaagt Sara Lee aan wegens inbreuk op het octrooi op de Nespresso koffiemachine. De vraag is nu in hoeverre deze claim kans van slagen heeft.

Het intellectueel eigendomsrecht, waartoe ook octrooirecht behoort, speelt in de food sector een dominante rol. Denk maar aan de exploitatie van merken, de aanpak van gelijkende verpakkingen en de bescherming van recepturen. De laatste jaren speelt het IE recht in de food sector echter ook nadrukkelijk op bij de samenwerking tussen producenten van huishoudapparatuur en leveranciers van levensmiddelen zoals De Beertender biertap die Krups met assistentie van Heineken in de markt gezet heeft, het Senseo koffie-apparaat dat Philips met Douwe Egberts introduceerde, het Perfective strijkijzer dat Philips voor Unilever’s Robijn lanceerde en het CoolSkin scheerapparaat van Philips en Nivea. Al deze projecten worden juridisch beheerst door intellectueel eigendomsrecht. Immers bij dit soort initiatieven moet duidelijk worden overeengekomen wie op welke vinding recht heeft, hoe het product in de markt wordt gezet en wie wanneer namens de ander mag of zelfs moet optreden als er concurrenten zich aan navolging schuldig maken. Bovenal zal het de ‘ fastmover’ er, na de vele investeringen in de ontwikkeling en productie van het betreffende apparaat, alles aan gelegen zijn om het monopolie op de vullingen horend in het huishoudelijk product, te behouden ten koste van de concurrentie. De vraag is echter of zij hiervoor met het IE recht wel over voldoende wapens beschikt. Die vraag werd voor het eerst beantwoord in 2006.

In dat jaar verzette uitgerekend Douwe Egberts zich hevig tegen de productie en verhandeling door Vomar van koffiepads voor de Senseo. Het Supermarktconcern was van mening dat zij koffiepads voor het populaire koffiezetapparaat Senseo mocht maken en verkopen. Van alle beschikbare IE rechten, zoals merkrecht, modelrecht en auteursrecht, bleek alleen het octrooirecht in stelling te kunnen worden gebracht. De European Patent Office in München bepaalde echter uiteindelijk in de rechtszaak tussen supermarktketen Vomar en Douwe Egberts dat laatstgenoemde geen octrooi op de vullingen heeft en dus mocht Vomar haar eigen Senseo koffiepads blijven verkopen.

Een woordvoerster van Douwe Egberts liet toentertijd weten teleurgesteld te zijn in de uitspraak en zich te beraden op andere stappen. Dat laatste is gedaan, want in maart maakte Sara Lee bekend dat zij nu zelf koffiecups op de markt zou gaan brengen die toepasbaar zijn in de koffiemachines van Nestlé. En nu is het Nestlé die actie onderneemt met een beroep op het octrooirecht. Sara Lee laat weten de procedure met vertrouwen tegemoet te zien. Gelet op de jurisprudentie die er al ligt is dat terecht.