Duurzaamheidsclaims doen: #1 Wees duidelijk over het duurzaamheidsvoordeel van je product

Duidelijk duurzaamheidsvoordeel DOENLegal

[Update: bijgewerkt n.a.v. de publicatie van de definitieve Leidraad Duurzaamheidsclaims op 28 jan 2021]

In ons vorige blog schreven we een samenvatting over de Leidraad Duurzaamheidsclaims van de ACM. In de Leidraad worden vijf vuistregels gegeven, die we in vijf aparte blogs zullen behandelen. Dit blog gaat over Vuistregel #1: Wees duidelijk over het duurzaamheidsvoordeel van je product.

Algemeen: wat is het duurzaamheidsvoordeel?

Een claim moet duidelijk maken wat het duurzaamheidsvoordeel is. Dat klinkt logisch, maar het komt vaak voor dat een claim niet duidelijk, nietszeggend of zelfs misleidend is. Zo’n claim komt het vertrouwen van de consument in duurzaamheid niet ten goede. De ACM geeft een aantal tips over hoe je een duidelijke duurzaamheidsclaim kunt maken.

> Wees duidelijk en begrijpelijk

In de eerste plaats moet de claim zelf in duidelijke taal geschreven zijn. Dat betekent dus bijvoorbeeld geen jargon of vage termen. Maar ook het gebruik van subjectieve en absolute claims wordt afgeraden. Claimen dat je de ‘groenste’, ‘zuinigste’ of ‘duurzaamste’ bent geeft al snel (ten onrechte) een te positieve indruk.

Het moet duidelijk zijn of de claim gaat over het hele product of alleen over een deel daarvan of de verpakking. De ACM gebruikt als voorbeeld de claim ‘100 % gerecycled materiaal’ op een etiket. Gaat de claim dan over de verpakking of over het product (of allebei)? Wat bijvoorbeeld ook niet is toegestaan, is de indruk wekken dat een product over het algemeen minder energie verbruikt, terwijl dat alleen maar geldt bij het inschakelen van een speciale eco-stand. Bovendien is niet duidelijk ten opzichte van wie of wat er minder verbruikt wordt.

> Wees concreet

Ook vage claims schetsen al gauw een te positief beeld. De ACM wil daarom dat de claims concreet zijn en raadt naast de absolute claims ook af om algemene termen te gebruiken, zoals “eco”, “goed voor het milieu”, “eerlijk”, “natuurlijk”, “duurzaam” of “groen”. Zo is het “duurzaam” filter bij webwinkels zoals Zalando al gauw te vaag. Want wat is er dan duurzaam aan dat specifieke kledingstuk? Is het shirt van biologisch katoen gemaakt en mag je dat dan ‘biologisch’ noemen? Of is er aandacht besteed aan de arbeidsomstandigheden van de kledingfabrieken? En zo ja, wat dan?

Let op: sommige termen zijn wettelijk beschermd, zoals biologisch of klimaatneutraal. Voldoe je niet aan de voorwaarden voor het gebruik van deze termen, dan mag je de termen niet gebruiken.

Er geldt speciale EU-wetgeving als het gaat om het gebruik van de claim ‘biologisch’ bij voedingsmiddelen. Maar de claim komt ook vaak voor bij andere producten, zoals kleding en cosmetica. In dat geval mag je de term alleen gebruiken als i) meer dan 95% van de materialen of ingrediĆ«nten afkomstig zijn van biologische productie en ii) de andere gebruikte materialen het voordeel van de biologische productie niet teniet doen. Je mag de claim ‘gemaakt van biologisch katoen’ dus alleen gebruiken als het ook daadwerkelijk voor meer dan 95% uit biologisch katoen bestaat. Is dat percentage lager, vermeldt dan het exacte percentage (‘bevat 50% biologisch katoen’).

Klimaatneutraal of CO2-neutraal is ook een beschermde term. Hierbij geldt dat de claim alleen gedaan mag worden als de totale uitstoot van het product of bedrijf zijn berekend en de uitstoot is – met behulp van CO2 compensatie – nul.

> Wees eerlijk over het duurzaamheidsvoordeel

Eerlijk zijn over het duurzaamheidsvoordeel ziet op twee soorten gevallen: i) als je claimt dat er een voordeel is moet dat voordeel er ook echt zijn en mag je het niet overdrijven en ii) als je als voordeel claimt dat een product iets niet bevat, moet dat niet gaan om een bestanddeel wat nooit in dit type product voorkomt of sowieso niet mag voorkomen van de wet.

Een voorbeeld van de ACM in de eerste categorie: Bij de claim “rijden op waterstof vermindert de uitstoot van CO2” zal de consument denken dat het gebruiken van die brandstof de uitstoot van CO2 vermindert. Maar de waterstof wordt geproduceerd op basis van aardgas, dus de duurzaamheid daarvan valt erg mee. Een ander voorbeeld: claimen dat je weinig water verbruikt, maar tegelijkertijd meer energie verbruiken waardoor de milieuprestaties juist zijn verslechterd in plaats van verbeterd. In dat geval blijkt er dus geen echt milieuvoordeel te zijn.

Meer weten?

Heb je vragen over duurzaamheidsclaims of (misleidende) reclame? Of wil je een inschatting laten maken of jouw (duurzame) reclame toegestaan is of niet? Bel of mail Jellien Roelofs dan op 06 19 38 85 78 of via jellien@doenlegal.nl.