Het Uploadfilter gaat er komen

Op 13 februari jl. is er door onderhandelaars een akkoord bereikt over de tekst van de nieuwe Europese Auteursrechtrichtlijn. Wij schreven  al eerder over over deze richtlijn. Met het akkoord is het omstreden Uploadfilter een grote stap dichterbij gekomen.

2001

Op zich is het tijd voor nieuwe regels, want de laatste wetgeving dateert alweer uit 2001, toen het internetlandschap er heel anders uit zag. Op papier lijkt de beoogde wetgeving helder en duidelijk: “De vrijheden en rechten van internetgebruikers worden verstevigd, creatievelingen worden beter beloond voor hun werk en de interneteconomie heeft duidelijkere regels om te hanteren.” Aldus Eurocommissaris Ansip voor de Digitale Interne Markt.

Uploadfilter

In de praktijk doemen er echter grote bezwaren op tegen de plannen. Het grootste bezwaar ziet op artikel 13 uit de richtlijn. Dit artikel staat ook bekend als het Uploadfilter. In dit artikel 13 staat met zoveel woorden dat de platforms verantwoordelijk zijn voor alle content die hun gebruikers uploaden. Dat heeft concreet twee consequenties voor die platforms.

Consequenties

Allereerst moeten de platforms zelf toestemming verkrijgen voor alles wat hun gebruikers op hun platform uploaden. Dat betekent dat ze met alle (potentiële) rechthebbenden afspraken moet maken over dit gebruik en de voorwaarden waartegen dat mag plaatsvinden. Dit laatste is ook exact wat de Europese wetgever beoogt te bereiken. Als het niet lukt om tot afspraken te komen, moeten de platforms die content tegenhouden. Een uitzondering hierop vormen gifs, memes, parodieën, reviews en citaten. Deze mogen altijd worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbenden op het materiaal dat eraan ten grondslag ligt.

Gelet op de hoeveelheid materiaal die dagelijks wordt geüpload zullen de platforms speciale software installeren die alle content preventief zal  filteren. Vandaar de aanduiding uploadfilter.

Gevolgen

Tegenstanders vrezen deze gevolgen:

1. Kleinere platforms kunnen geen dure investeringen in filters doen. Zij zullen deze wetgeving niet overleven.

2. De grotere platforms kunnen niet met iedere (potentiële) rechthebbende vooraf afspraken maken. Omdat zij geen enkel risico willen lopen, is de verwachting dat zij (te) streng zullen gaan filteren. Bovendien zullen de filters niet in staat zijn om de uitzonderingen (zoals memes, gifs en parodieën) te herkennen. Hierdoor zullen zij veel (legale) content weigeren.

En nu…

Als deze gevolgen realiteit worden, zal dat zowel de platforms als creatievelingen raken. Zelf vind ik het een goede zaak dat de regels op internet worden aangepast aan de huidige tijd en situatie. De drijfveer vanuit Europa om de creatievelingen te beschermen is bovendien oprecht en goed. Wel ben ik het eens met de tegenstanders dat de huidige maatregelen waarschijnlijk hun doel voorbij gaan schieten. Dit zal veel van de huidige platforms raken. Dat is op korte termijn nadelig voor alle betrokken partijen. Tegelijkertijd biedt het ook kansen aan nieuwe spelers en platforms; aan partijen die in staat zijn om in te spelen op deze nieuwe realiteit. Meer dan ooit zal er een beroep worden gedaan op hun creativiteit en hun vermogen om te innoveren. Dat is goed nieuws, want creativiteit is precies datgene wat iedereen die door het Uploadfilter wordt geraakt, drijft en onderscheidt.

Wil je meer weten over auteursrecht in het algemeen of de komende wijzigingen in het bijzonder, neem dan contact op met Bert-Jan op op 06-28 0909 55 of via bert-jan@doenlegal.nl. We kijken graag wat we voor jou kunnen DOEN