Duurzaamheidsclaims doen: #4 Wees duidelijk over de duurzaamheids-inspanningen van je bedrijf

duurzaamheidsclaims vuistregel 4 duurzaamheidsinspanningen bedrijf

[Update: bijgewerkt n.a.v. de publicatie van de definitieve Leidraad Duurzaamheidsclaims op 28 jan 2021]

In de Leidraad Duurzaamheidsclaims geeft de Autoriteit Consument & Markt vijf vuistregels voor het maken van duurzaamheidsclaims. Eerder gingen we in op vuistregel #1: Wees duidelijk over het duurzaamheidsvoordeel van je product, vuistregel #2: Maak duurzaamheidsclaims actueel en feitelijk onderbouwd en vuistregel #3: Maak eerlijke vergelijkingen. Ook maakten we een samenvatting van de hele leidraad.

Hieronder gaan we in op vuistregel #4: Wees duidelijk over de duurzaamheidsinspanningen van je bedrijf.

Duurzaamheidsclaims in MVO-doelstellingen

Veel duurzaamheidsclaims over bedrijven worden gedaan onder het kopje Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (‘MVO’). Volgens de belangenvereniging MVO Nederland betekent MVO dat een bedrijf bij het nemen van beslissingen niet alleen rekening houdt met de winst (profit), maar ook rekening houdt met de gevolgen voor mens (people) en milieu (planet). Wat dat precies inhoudt, verschilt per bedrijf. Maar vaststaat dat ook deze duurzaamheidsclaims de consument niet mogen misleiden.

Voor een consument moet er een duidelijk verschil zijn tussen de duurzaamheid van het bedrijf of een product. Wat niet mag is de indruk wekken dat een product duurzaam is omdat het bedrijf duurzaam is of andersom. De ACM stelt daarom dat bedrijven duidelijk (dat wil zeggen eerlijk en concreet) moeten zijn over hun duurzaamheidsinspanningen.

Wees eerlijk

In de eerste plaats moet een duurzaamheidsclaim over het bedrijf bewezen kunnen worden, net als bij producten is vereist.

In de tweede plaats mogen de claims ook niet overdreven worden. Vanzelfsprekend mag (het effect van) een claim zelf niet overdreven worden. Maar ook het onevenredig sterk benadrukken van bepaalde duurzaamheidsinitiatieven kan de consument misleiden. Een voorbeeld wat de ACM geeft is een duurzaamheidsclaim van een oliemaatschappij over zogeheten ‘biofuel’. Er wordt veel voor deze brandstof geadverteerd met als slogans o.a. “op weg naar klimaatneutraal”. Deze brandstof is echter goed voor maar 2% van de totale brandstofproductie. Door het duurzame, maar qua omvang zeer beperkte initiatief, zo sterk te benadrukken, wekt de oliemaatschappij de indruk duurzamer te zijn dan ze daadwerkelijk is, aldus de ACM. Dit is misleidend voor de consument.

Wees concreet

Een duurzaamheidsclaim moet verder concreet zijn. Enerzijds moet er onderscheid gemaakt worden tussen claims die gaan over de impact die het bedrijf maakt op mens, dier of milieu. Wederom geldt: hoe concreter hoe beter. Gaat de claim over het hele bedrijf of over (een deel van) het productieproces?

Anderzijds kan een claim gaan over doelstelling of een visie over het imago van het bedrijf. Een claim over toekomstige doelstellingen (denk bijvoorbeeld aan: ‘op weg naar 100% duurzaamheid’) is alleen toegestaan als er ook een daadwerkelijk een duidelijke, concrete en meetbare aanpak is om die doelstellingen te bereiken (waarbij ‘100% duurzaamheid’ overigens veel te absoluut is). Bovendien moet de aanpak al uitgevoerd worden of gaat dat op zeer korte termijn gebeuren. Onhaalbare doelstellingen zijn (natuurlijk) misleidend, net als visies zonder concrete uitvoeringsplannen.

Meer weten over duurzaamheidsclaims of (misleidende) reclame?

Heb je vragen over duurzaamheidsclaims of (misleidende) reclame? Of wil je een inschatting laten maken of jouw (duurzame) reclame toegestaan is of niet? Bel of mail Jellien Roelofs dan op 06 19 38 85 78 of via jellien@doenlegal.nl.