Maakt Shell zich schuldig aan misleidende reclame?

Greenwashing is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat bedrijven of organisaties zich duurzamer of ‘groener’ voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. Omdat juist nu consumenten zich bewust zijn van het belang van duurzaamheid, spelen bedrijven hier graag op in. Zij spreken daarbij alleen niet altijd de waarheid over hoe duurzaam hun product daadwerkelijk is. De informatie die de consument krijgt is daarmee misleidend. Dit is niet toegestaan.      

Shell wordt bijvoorbeeld met regelmaat beschuldigd dat zij zich schuldig maakt aan misleidende reclame en greenwashing. De Reclame Code Commissie ontvangt daarom geregeld klachten over Shell. Onlangs heeft de Reclame Code Commissie zelfs in korte tijd twee klachten ontvangen over dezelfde reclamecampagne van Shell.

De laatste klacht werd ingediend door studenten aan de Vrije Universiteit, Greenpeace Nederland en Reclame Fossielvrij. Shell beweert namelijk dat bij deelname aan het compensatieAAN-programma, de CO2-uitstoot van de kilometers die de klant rijdt, met € 0,01 per liter brandstof door haar wordt gecompenseerd.

De klagers vinden dat deze uiting misleidend is. Ze zijn van mening dat Shell met deze reclame ten onrechte een groen imago probeert te krijgen. Wij geven eerst uitleg over wat de Reclame Code Commissie is en wat zij doet. Daarna bespreken wij de klacht.

Reclame Code Commissie

De Reclame Code Commissie is één van de instanties die oordeelt over greenwashing en misleidende reclame. De regels waaraan duurzame reclame volgens de Reclame Code Commissie moet voldoen, staan beschreven in de Nederlandse Reclame Code en de Nederlandse Milieu Code. Iédere partij kan een klacht indienen als zij denkt dat een reclamemaker de codes niet naleeft.

De codes bepalen dat je de consument niet mag misleiden. Van misleiding is bijvoorbeeld sprake als een partij in haar reclame-uiting een mededeling doet of de suggestie wekt dat haar product een bijdrage levert aan het handhaven en bevorderen van een schoon en veilig leefmilieu, terwijl dit eigenlijk niet het geval is.

Ook als een partij de consument voorhoudt dat een product bestaat uit duurzame materialen terwijl dit niet waar is, dan misleidt die partij de consument.

De Reclame Code Commissie hanteert een vorm van zelfregulering. Het voordeel voor de consument is dat het vrij eenvoudig is om een klacht in te dienen. Het betekent ook dat een uitspraak van de Reclame Code Commissie, is een tegenstelling tot die van de rechter, niet rechtsreeks afdwingbaar is. In de praktijk zie je dat het voor bedrijven lastig is om een uitspraak van de Reclame Code Commissie naast zich neer te leggen.

Shell, misleidende reclame?

Het is niet dus niet de eerste keer dat er een klacht tegen Shell is ingediend bij de Reclame Code Commissie. Zoals in de introductie van dit artikel al is aangekondigd, behandelde de Reclame Code Commissie eerder een klacht over dezelfde reclamecampagne. Shell beweert in de campagne zij één cent per liter brandstof doneren aan twee organisaties die boskap in Peru en Indonesië tegengaan. De eerste klager vond de campagne misleidend omdat de consument wordt voorgehouden dat zijn of haar CO2-uitstoot geen kwaad kan omdat sprake is van minder boomkap.

Deze klacht is afgewezen door de Reclame Code Commissie. Compensatie van CO2-uitsoot kan namelijk ook (deels) kan worden gerealiseerd door preventie van ontbossing en het aanplanten van bomen. De gemiddelde consument zal begrijpen dat autorijden schadelijk is voor het milieu, maar dat deelname aan het compensatieAAN-programma kan bijdragen aan het initiatief van Shell om in ieder geval de CO2-uitstoot van de verbruikte brandstof te compenseren.

Maar volgens de tweede groep klagers, de studenten, Greenpeace Nederland en Reclame Fossielvrij, is de CO2-Compensatie veel te onzeker. Shell heeft de belofte gedaan om bossen in Peru te beschermen tegen kap. Maar dit bos is ook in de jaren voordat Shell het bos in Peru beschermde niet gekapt. Bovendien nemen de bossen, volgens de klagers, door klimaateffecten, steeds minder CO2 op en zou het bos kunnen afbranden.

Genoeg redenen volgens hen om het compensatieAAN-programma te bestempelen als misleidend. Het is de vraag of de beweringen van Shell inderdaad onjuist en daardoor misleidend zijn. Het is afwachten wat de Reclame Code Commissie zal beslissen. Zij kunnen de klacht in behandeling nemen of direct afwijzen. Als zij de klacht in behandeling nemen, dan krijgt Shell de kans om te reageren. Het is afwachten of Shell zich daadwerkelijk schuldig maakt aan misleidende reclame.

Meer weten?

Heb je vragen over greenwashing en misleidende reclame? Of vraag je je af of jouw (duurzame) reclame is toegestaan of niet? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder!