Bescherm ook jouw bedrijfsgeheimen!

Ieder bedrijf beschikt over bedrijfsgeheimen. Deze bedrijfsgeheimen bevatten informatie die voor concurrenten heel waardevol kan zijn. Het is dus belangrijk om te voorkomen dat iemand er met deze informatie vandoor gaat. De nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) kan daartegen beschermen. Hoewel bedrijfsgeheimen zonder deze wet niet helemaal onbeschermd waren, geeft de Wbb wel meer duidelijkheid en zekerheid. Dat laatste gaat echter niet vanzelf. Lees hieronder hoe jij je bedrijfsgeheimen kan beschermen.

Welke informatie kan ik beschermen?

Een bedrijfsgeheim is informatie die:

  • geheim is;
  • handelswaarde heeft omdat het geheim is; en
  • waarbij er ‘redelijke maatregelen’ zijn getroffen om deze informatie geheim te houden.

Geheim betekent dat de informatie niet makkelijk toegankelijk is, ook niet voor deskundigen. Bij handelswaarde gaat het simpel gezegd om informatie die geld op kan leveren. Dit zijn voor de hand liggende zaken als informatie over productieprocessen, marketingconcepten en klantenlijsten. Maar bijvoorbeeld ook geheime recepten (denk aan Coca-Cola).

Welke bescherming biedt de Wbb?

De Wbb beschermt tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim. Als het bedrijfsgeheim  onrechtmatig is verkregen, is het gebruik of de openbaarmaking daarvan ook automatisch onrechtmatig. In strijd handelen met een contractuele geheimhoudingsverplichting is ook onrechtmatig.

Het is overigens niet vereist dat degene die het bedrijfsgeheim onrechtmatig verkrijgt, gebruikt of openbaar maakt, op dat moment weet dat het om een bedrijfsgeheim gaat. Ook als diegene, gezien de omstandigheden, niet weet maar wel had moeten weten dat het om een bedrijfsgeheim gaat, is sprake van onrechtmatig handelen.

Hoe kan ik optreden tegen de schending van mijn bedrijfsgeheimen?

Bij schending van een bedrijfsgeheim kan je de rechter vragen om te verbieden dat iemand gebruik maakt van je bedrijfsgeheim of dat diegene met jouw bedrijfsgeheim producten maakt of op de markt brengt. Ook kan je het terugroepen of vernietigen van bestaande producten vorderen.

Voor dit soort procedures kan je bovendien een volledige proceskostenveroordeling vragen. In tegenstelling tot de meeste andere procedures kan je onder omstandigheden dan (een groot deel van) je proceskosten vergoed krijgen.

Wat moet ik daarvoor doen?

Het belangrijkste is dat je ‘redelijke maatregelen’ treft om je bedrijfsgeheimen te beschermen. Dit kan je bijvoorbeeld doen door geheimhoudingsovereenkomsten / non disclosure agreements (NDA) af te sluiten en je computers voldoende te beveiligen. Stuur je bedrijfsgeheimen dus niet via onbeveiligde mail. Als jij je bedrijfsgeheimen niet goed genoeg beschermt en je bedrijfsgeheim lekt uit, dan helpt de Wbb je niet. Maar als je wel voor goede bescherming zorgt, dan heb je met de Wbb een sterk middel in handen om je bedrijfsgeheim te verdedigen!

Heb je hulp nodig bij het beschermen van je bedrijfsgeheim? Of heb je vragen hierover? Mail dan Jellien op jellien@doenlegal.nl of Bert-Jan op bert-jan@doenlegal.nl. Je kunt ons ook bellen op 06-19 3885 78 of 06-28 0909 55. We kijken graag wat we voor jou kunnen DOEN.