Het merkenrecht vernieuwt (3) – Duidelijk en Nauwkeurig

In 2015 heeft het Europees Parlement beslist dat het merkenrecht in Europa gemoderniseerd moet worden. Dit is vooral in het belang van kleine en middelgrote ondernemingen. Daarom is er een pakket aan hervormingen vastgesteld. Dit pakket is bekend als het ‘Trademark Reform Package’. In de Benelux worden deze wijzigingen op 1 maart 2019 in de wet opgenomen. In aanloop naar deze belangrijke datum bespreken we iedere woensdag een belangrijke wijziging van het merkenrecht. Vandaag gaat het over  het registreren van een  merk voor specifieke waren of diensten. Dat moet duidelijk en nauwkeurig.

Huidige Situatie

Bij de registratie van een merk moet de deposant een keuze maken. Hij moet het merk koppelen aan bepaalde waren of diensten waarvoor hij het merk wil gaan gebruiken. Hoe meer waren en diensten, des te meer zal de registratie gaan kosten. Om de deposant te helpen is er een zogenaamde classificatielijst beschikbaar waar meer dan 10.000 waren en ongeveer 1.000 verschillende diensten zijn opgesomd. Deze waren en diensten zijn onderverdeeld 34 waren- en 11 dienstenklassen. De deposant heeft er belang bij om deze bescherming zo breed mogelijk te laten zijn. Niet alleen vanwege de kosten, maar ook omdat het prettiger is om bijvoorbeeld bescherming voor kleding te hebben in plaats alleen voor broeken. Daarom gebruikt men bij een merkregistratie vaak de zogenaamde class headings. Dit zijn de algemene aanduidingen van iedere klasse. Je ‘pakt’ dan alle waren of diensten in de betreffende klasse mee.

In 2012 bepaalde de hoogste Europese rechter al in het IP Translator-arrest dat deze praktijken niet langer zijn toegestaan. De gekozen omschrijving van de waren en diensten voor een merkdepot moet duidelijk en nauwkeurig zijn, aldus de rechter. Daarbij mag je wel gebruik maken van de algemene aanduidingen van de zogenaamde ‘class headings’, maar hieraan zijn voorwaarden verbonden.

Nieuwe Situatie

Deze regel wordt nu tot wet gemaakt met een nieuw artikel  2.5 bis BVIE. In lid 2 van dit artikel is te lezen:

“De aanvrager omschrijft de waren en diensten waarvoor bescherming wordt gevraagd voldoende duidelijk en nauwkeurig opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers alleen op basis daarvan de omvang van de gevraagde bescherming kunnen bepalen.”

Dit artikel is op zich dus niet heel vernieuwend. Het is wel weer een stap voorwaarts naar een duidelijker merkenrecht en dat is positief.

Wil je meer weten over merkenrecht in het algemeen of de komende wijzigingen in het bijzonder, neem dan contact op met Bert-Jan op bert-jan@doenlegal.nl of Ilse op ilse@doenlegal.nl. Je kunt ons ook bellen op 06-28 0909 55 of 06-19 3885 78. We kijken graag wat we voor jou kunnen DOEN

Klik hier voor ons blog van vorige week over Vormen en Kenmerken