De waarheid over de ‘domeinnaamdiefstal’ viruswaarheid.com

Vorige week las ik in de Volkskrant dat een onbekende de domeinnaam viruswaarheid.com heeft gekocht. Deze domeinnaam linkt door naar de officiƫle website van het RIVM. De actiegroep Viruswaarheid, eerder bekend onder de naam Viruswaanzin, is hier natuurlijk niet blij mee. Volgens de actiegroep zou het RIVM de domeinnaam hebben gestolen.

Aan deze uitspraak kloppen in elk geval twee dingen niet. Ten eerste is het niet bekend wie de domeinnaam heeft gekocht. Uit wat eigen onderzoek blijkt dat de domeinnaam op 4 augustus door een onbekend persoon via een in de Verenigde Staten gevestigde onderneming is geregistreerd. Dat het RIVM erachter zit staat dus niet vast. Het RIVM heeft in een reactie laten weten dat zij het niet hebben gedaan.

Ten tweede heeft deze onbekende persoon de domeinnaam niet gestolen zoals de actiegroep beweert. Op dit laatste zal ik hieronder verder ingaan.

Domeinnaamregistratie

Kennelijk had Viruswaarheid er niet aan gedacht om alle voor hen relevante domeinnamen te claimen en was de domeinnaam viruswaarheid.com nog vrij. Een derde, die het vermoedelijk niet met de actiegroep eens is, was zo gehaaid om hier gebruik van te maken. Deze persoon heeft de domeinnaam echter niet gestolen zoals de actiegroep beweert.

In Nederland is het uitgangspunt namelijk dat je een domeinnaam die nog vrij is mag (laten) registreren. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De domeinnaamhouder kan daarom niet zomaar verplicht worden om de domeinnaam over te dragen.

Natuurlijk kent iedere regel een uitzondering, zo ook deze.

Onrechtmatig

In bepaalde gevallen kan de registratie of het gebruik van een domeinnaam onrechtmatig zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als de domeinnaam inbreuk maakt op de merken- en/of handelsnaamrechten van een ander.

Merkenrecht

Waar veel bedrijven tegenaan lopen is dat derden een domeinnaam registreren met hun merk of een overeenstemmend teken erin. De derde hoopt hierdoor klanten te kunnen lokken en zodoende een graantje mee te pikken van de bekendheid en het succes van het merk. Merken zijn hier uiteraard niet blij mee. Zij investeren immers vaak veel tijd en geld in het opbouwen van de bekendheid van hun merk.

Daarom bepaalt de wet dat je niet zomaar het merk van een ander mag gebruiken in je domeinnaam. Concreet betekent dit dat je zonder geldige reden geen verwarring mag zaaien en/of de indruk mag wekken dat er een commerciƫle band bestaat tussen jou en de merkhouder. Daarnaast mag je geen ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het merk.

Handelsnaam

Een domeinnaam kan bovendien in strijd zijn met het oudere handelsnaamrecht van een ander. Dit kan slechts het geval zijn als de domeinnaam als handelsnaam gekwalificeerd kan worden. Een domeinnaam is niet per definitie een handelsnaam. Alleen als een website een bedrijfsmatig karakter heeft, kan een domeinnaam gekwalificeerd worden als handelsnaam.

Er is sprake van een inbreuk op een handelsnaamrecht als de handelsnamen en de aard van de ondernemingen zodanig op elkaar lijken dat er gevaar voor verwarring kan ontstaan.

Viruswaarheid

Met het handelsnaamrecht zal Viruswaarheid niet zo ver komen. Ten eerste omdat Viruswaarheid voor zover ik weet zelf geen onderneming drijft in de zin van de wet zodat er geen sprake is van een handelsnaam. Ten tweede kan de domeinnaam viruswaarheid.com niet als handelsnaam worden gekwalificeerd. Het linkt immers alleen maar door naar de website van het RIVM.

Een beroep op het merkenrecht dan? Uit de registers van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) blijkt dat Viruswaarheid nog geen merkregistratie heeft. Viruswaarheid kan op dit moment dus geen beroep doen op een merkenrecht. Dat hoeft geen probleem te zijn. Ook als een merk later wordt geregistreerd dan de domeinnaam, kan de merkhouder de domeinnaamhouder alsnog aanspreken op merkinbreuk. Viruswaarheid heeft op 16 augustus een aanvraag merkregistratie bij het BOIP ingediend voor het teken VIRUSWAARHEID. Ik vermoed daarom dat dat haar strategie is.

Conclusie en tips

Een domeinnaam kun je niet stelen. Wel kun je door de registratie en het gebruik ervan inbreuk maken op de merken- en/of handelsnaamrechten van een ander.

Had Viruswaarheid deze situatie kunnen voorkomen? Als je een nieuwe onderneming of beweging start, is het verstandig om eerst te checken of de gewenste domeinnamen nog beschikbaar zijn. Daarnaast is het aan te raden om de meest relevante domeinnamen te registreren om te voorkomen dat een ander dat doet.

Het is altijd verstandig om een merk te registreren. Met een merk heb je namelijk een stevig wapen in handen om inbreuken te voorkomen en aan te pakken.