Non-concurrentiebeding franchise-pepernootwinkel levert discussie op

Dit weekend zet Sinterklaas weer voet aan wal in Nederland. Pepernoten daarentegen lagen de afgelopen maanden al in de schappen. Dit najaar is op gebied van franchise een disscussie ontstaan over de verkoop van pepernoten, namelijk over de geldigheid van een non-concurrentiebeding van een ex-franchisenemer.

Ieder jaar in september komen de pop-up stores van de franchiseformule de Pepernotenfabriek van Van Delft weer te voor schijn in de winkelstraten. In Amsterdam opende dit jaar in september niet alleen Van Delft een winkel, ook een andere pepernotenwinkel kwam erbij.

In Amsterdam opende namelijk een andere pepernotenwinkel. De pepernotenwinkel opende haar deuren op dezelfde locatie waar een voormalig franchisenemer, Peppernuts B.V, tot vorig jaar een Van Delft-winkel exploiteerde. Van Delft was het niet eens met de opening van de nieuwe pepernotenwinkel, volgens haar geldt er immers een non-concurrentiebeding. Van Delft nam juridische stappen. Inmiddels heeft de rechter ook een uitspraak gedaan.

In dit artikel lees je wat de uitspraak van de rechter is en of de er sprake is van een geldig non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst.

Conflict tussen Van Delft en Peppernuts

Peppernuts is dus een ex-franchisenemer van Van Delft. De voormalig franchisenemer exploiteerde de pepernotenfabriek aan de Singel in Amsterdam.

In 2019 ontstaat een conflict. Van Delft vindt dat Peppernuts haar afspraken niet nakomt. Zo heeft Peppernuts volgens Van Delft haar omzetdoelstelling niet gehaald. Ook was afgesproken dat Peppernuts minimaal zes andere vestigingen zou openen. Dit heeft Peppernuts niet gedaan.

Ondanks het conflict was Van Delft bereid om een nieuwe franchiseovereenkomst aan te bieden. Peppernuts ging niet op het aanbod in en ontbindt de overeenkomst.

Bovendien is Peppernuts van mening dat Van Delft haar afspraken niet is nagekomen. Bij ontbinding van de overenkomst doet Peppernuts de mededeling niet langer gebonden te zijn aan enige bepaling uit de franchiseovereenkomst.

Non-concurrentiebeding

Het conflict tussen Van Delft en de ex-franchisenemer wordt opnieuw leven ingeblazen als er een pepernotenwinkel wordt geopend op hetzelfde adres waar de voorgaande jaren een Van Delft Pepernotenfabriek werd geëxploiteerd.

In de franchiseovereenkomst tussen de ex-franchisenemer en Van Delft stond een post non-concurrentiebeding. Zo’n beding houdt in dat de franchisenemer na beëindiging van de samenwerking voor een bepaalde periode geen concurrerende werkzaamheden mag verrichten. In de franchiseovereenkomst was een non-concurrentiebeding opgenomen voor de duur van twee jaar.

Peppernuts is van mening is dat zij niet meer gebonden is aan het concurrentiebeding. Bij ontbinding van de overeenkomst heeft zij immers opgemerkt niet langer gebonden zijn aan enige bepaling uit de franchiseovereenkomst, inclusief het non-concurrentiebeding.

Dit is volgens de rechter onjuist. Het concurrentiebeding is wel degelijk van toepassing en wel voor een periode van twee jaar nadat de franchiseovereenkomst is geëindigd. Peppernuts mag de komende twee jaar dus geen pepernotenwinkel runnen in Amsterdam.

Het probleem in deze situatie is dat de pepernotenwinkel is geopend door een B.V. die op naam staat van de vriendin van de ex-franchisenemer. Volgens de rechter is er geen enkel bewijs dat de ex-franchisenemer is verbonden aan de B.V. van zijn vriendin. Van Delft moet eerst meer bewijs aanleveren voordat de rechter kan beslissen dat deze pepernotenwinkel moet worden gesloten.

Non-concurrentiebeding Wet Franchise

Ondanks dat de rechter beoordeelt dat het post non-concurrentiebeding nog twee jaar geldig is, zal dit met de komst van de Wet Franchise veranderen. De Wet Franchise gaat gelden vanaf 1 januari 2021. Deze wet geeft nieuwe regels over wat de ex-franchisenemer wel en niet mag na de afloop van de franchiseovereenkomst. De volgende regels gaan gelden onder de nieuwe Wet Franchise:

Als jij een post-contractueel concurrentiebeding hebt opgenomen in een lopende franchiseovereenkomst dan geldt dat het non-concurrentiebeding maximaal één jaar na het einde van de overeenkomst geldig is. Ook moet het concurrentiebeding schriftelijk zijn overeengekomen. Het concurrentiebeding mag slechts beperkt zijn tot de goederen en/of diensten waarop de franchiseovereenkomst betrekking heeft. Ook mag het concurrentiebeding slechts van toepassing zijn op het exploitatiegebied waarop de franchiseovereenkomst van toepassing is.

De Wet Franchise geeft franchisenemers hierdoor meer mogelijkheden om na het franchisenemerschap verder te kunnen gaan met zelfstandig ondernemen.

Conclusie

Na het einde van een franchiseovereenkomst kan een non-concurrentiebeding van toepassing zijn als franchisenemer en franchisegever dit zijn overeengekomen in de franchiseovereenkomst. Omdat het post non-concurrentiebeding bedoeld is voor na het einde van de overeenkomst, blijft zo’n beding in principe nog steeds van kracht als de overeenkomst wordt ontbonden.

Let goed op dat met de komst van de Wet Franchise andere regels gaan gelden, dit geldt ook voor het non-concurrentiebeding. Wil jij meer weten over de geldigheid van een non-concurrentiebeding? Of wil jij weten wat de Wet Franchise voor jou gaat veranderen? Neem contact op via debbie@doenlegal.nl of 06534517373.