doen LEGAL over Klantgericht werken

Donderdagmiddag 25 april organiseert de Nederlandse Orde van Advocaten het innovatieplatform ‘De ondernemende advocaat’. De focus van deze middag ligt op diverse deelsessies. Het doel is om inspiratie van sprekers en collega’s op te doen. DOEN Legal is ook aanwezig.

Esther Brons-Stikkelbroeck en Bert-Jan van den Akker zullen namens DOEN Legal de deelsessie over klantgericht werken voor hun rekening nemen. Zij hebben ‘de klant is koning’ als uitgangspunt genomen bij de opzet van DOEN Legal. Want klantgerichtheid gaat niet (alleen) om de buitenkant. Het heeft consequenties voor de wijze waarop de diensten worden verleend en ook voor het verdienmodel. Het innovatieplatform is uitsluitend toegankelijk voor advocaten. Aanmelden kan via deze link: https://www.advocatenorde.nl/de-ondernemende-advocaat

Indien je geen advocaat bent, maar wel meer wilt weten over klantgericht werken in de advocatuur in het algemeen of de werkwijze van DOEN Legal in het bijzonder, kun je ons natuurlijk altijd benaderen op bert-jan@doenlegal.nl, esther@doenlegal of 0628090955.