Als je iets belooft, dan kom je die belofte toch na?

Maar helaas is het geheugen van de mens niet perfect!

Als je iets afspreekt, dan houd je je aan die afspraak. En als jij je er niet aan houdt, dan kan degene waar je de afspraak mee maakte je eraan houden. Of de afspraak op papier is gezet is niet van doorslaggevend belang. Een mondeling gemaakte afspraak bindt in de meeste gevallen net zo goed. Wat wel belangrijk is, is of je mocht verwachten dat de afspraak bindend was.

Afspraken worden vaak op papier gezet en ondertekend. Soms omdat dit moet, maar meestal om te voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat over wat precies is afgesproken of om de afspraken te kunnen bewijzen. Je kunt ook bewijs leveren zonder schriftelijk contract, bijvoorbeeld door te laten zien dat een belangrijk deel van de afspraken al is uitgevoerd. Zekerheid geeft dat echter allerminst.

Het vastleggen van afspraken is dus verstandig, maar het voorkomt niet alle problemen.

Maar al te vaak ruziën partijen ten overstaan van een rechter over wat zij hebben afgesproken of hadden willen afspreken, zelfs als die afspraken op het eerste oog duidelijk zijn vastgelegd. De ene keer geven partijen een andere uitleg aan de tekst, de andere keer zijn zij van mening dat er iets ontbreekt aan de vastlegging. Vaak zijn beide partijen oprecht een andere mening toegedaan, al dan niet beïnvloed door de beperkingen van het menselijk geheugen. Dit alles maakt het voor een rechter niet eenvoudig om een oordeel te vellen en maakt de uitkomst voor de betrokkenen onzeker.

De rechter kijkt meestal naar alle feiten en omstandigheden. Daarom is het belangrijk om naast de afspraken ook je bedoeling duidelijk vast te leggen. Wat is je verhaal, waarom maak je de afspraken, wat verwacht je met de afspraken te bereiken. Bewaar liefst ook de bijkomende informatie, e-mails, documenten en dergelijke.

Het geheugen van de mens is niet perfect, help het gerust een handje.