Inbreuk op een beschrijvende handelsnaam ?

Iedere onderneming heeft een handelsnaam. Met een handelsnaam kun je iemand anders verbieden een handelsnaam te gebruiken die voor verwarring dreigt te zorgen. Daarvoor is wel van belang dat je handelsnaam als onderscheidend wordt aangemerkt. Sommige namen zijn overduidelijk onderscheidend, zoals Coolblue, Hema of Akzo Nobel, maar vaak beschrijven de handelsnamen precies wat de onderneming doet, zoals de De Notenbar, Thuisbezorgd of Botentehuur. Er kan dan sprake zijn van een beschrijvende handelsnaam en dan kun je in principe geen beroep doen op de Handelsnaamwet, tenzij er bijkomende omstandigheden zijn die zorgen voor verwarringsgevaar.

Dat was ook aan de orde in de procedure tussen twee ondernemingen genaamd Parfumswinkel en Parfumswebwinkel die allebei – hoe kan het ook anders – online parfums verkopen.

De rechtbank in Den Haag had in juni 2016 aanvankelijk geoordeeld dat de handelsnaam PARFUMSWINKEL onderscheidend genoeg was om een beroep te kunnen doen op handelsnaambescherming. Hierdoor kon deze partij de naam PARFUMSWEBWINKEL verbieden. Er was sprake was van handelsnaaminbreuk.

Tegen dit oordeel ging Parfumswebwinkel in beroep bij het Gerechtshof.

Parfumswebwinkel stelt allereerst dat PARFUMSWINKEL een louter beschrijvende naam is. Het Gerechtshof is het hiermee eens. De naam PARFUMSWINKEL bevat volgens het Hof uitsluitend elementen die van huis uit beschrijvend zijn voor de onderneming die Parfumswinkel exploiteert, een (web-)’winkel’ waar (onder meer) ‘parfums’ worden verkocht. De toevoeging van de “tussen-s” in PARFUMSWINKEL is onvoldoende om het beschrijvende karakter weg te nemen. Uit de stellingen van Parfumswinkel is niet af te leiden dat de handelsnaam is ingeburgerd. Kortom, de naam PARFUMSWINKEL is niet onderscheidend.

Vervolgens kijkt het Hof naar bijkomende omstandigheden om vast te stellen of er sprake is van verwarringsgevaar en dus van handelsnaaminbreuk.

In dit geval zijn die bijkomende omstandigheden er echter niet, waardoor er geen sprake is van verwarringsgevaar. Met name de grote verschillen in vormgeving van de handelsnamen (zie de logo’s hierboven) in combinatie met een niet groot, maar niet te verwaarlozen verschil tussen handelsnamen en de geringe beschermingsomvang van de oudere handelsnaam, leidt tot deze conclusie.