Online platform; wat is jouw kleur?

De platformeconomie

Het online platform is niet meer weg te denken uit ons digitale straatbeeld. Bijna iedereen kent of gebruikt één of meerdere digitale platformen. Denk bijvoorbeeld aan SnappCar, Fitbit, Airbnb, Uber, Deliveroo, Bol.com, LinkedIn, Helpling, Apple, Spotify, Marktplaats of Netflix. 

Ieder van deze platformen is anders van aard. Ze hebben allemaal hun eigen bijzondere bedrijfsmodel, beweegredenen en verdienmodel. En ze hebben een aantal dingen gemeen. Zo kennen platformen drie rollen: die van platformaanbieder, platformleverancier en platformgebruiker. Verder brengen platformen, betaald of onbetaald, vraag en aanbod bij elkaar. Vaak kiest het platform voor de driehoekconstructie om niet aansprakelijk te zijn voor de aangeboden producten of diensten. 

Wat betekent dat voor de juridische kwalificatie van een online platform?

Juridisch gezien 

De opkomst van digitale platformen brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. Een van die vraagstukken is: wat is zo’n online platform eigenlijk juridisch? Met welke wetgeving moet het platform rekening houden? 

De varianten die er kortgezegd zijn: 

  • Is het platform een tussenpersoon die bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten? 
  • Is er sprake van een online variant op de aloude handelsagent
  • Heeft het platform ‘slechts’ de functie van een online prikbord zonder verdere betrokkenheid vanuit het platform zelf? 

Of is er sprake van een geheel eigen, nieuwe variant van handelen waarop ons rechtsstelsel nog niet is ingericht

Waarom is dat relevant? 

Deze vraag is relevant, omdat voor ieder van de genoemde varianten een andere set van regels geldt. 

Zo mag een bemiddelaar geen twee heren dienen. Anders gezegd; het bemiddelende platform mag niet werken voor zowel vraag als aanbodzijde. Denk aan de positie van een makelaar bij verhuurbemiddeling. Die makelaar mag niet zowel voor de verhuurder werken, bijvoorbeeld door de woning exclusief op zijn website te plaatsen en door de huurovereenkomst namens de verhuurder te sluiten en tegelijkertijd in opdracht van de huurder. 

De handelsagent wordt op zijn beurt vergaand beschermd tegen de opzegging van zijn contract. Het platform dat gezien wordt als handelsagent, kan bovendien bij het einde van de samenwerking aanspraak maken op een goodwillvergoeding van degene die hij vertegenwoordigde. 

De kameleon die platform heet

Op de vraag welke wetgeving van toepassing is op het online platform is niet één antwoord te geven. Het digitale platform is telkens anders van kleur. De ene keer is het een digitaal prikbord, de andere keer een tussenpersoon die bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten. 

En dat is verklaarbaar. Een platform is een digitaal gedreven organisatiemodel dat wendbaar is, snel innoveert, een korte time-to-market kent en snel kan opschalen. Dat maakt dat de werkwijze sterk varieert en steeds anders kan zijn. Het omslagpunt van de ene set spelregels naar de andere ligt juridisch daar waar het platform verschuift van het zijn van een plek waar vraag en aanbod elkaar vinden (het digitale prikbord) naar het aanbieden van diensten of betrokkenheid bij contracten of bestellingen. 

Ook de rechtspraak laat tot nu toe een wisselend beeld zien als het gaat om de vraag hoe een platform moet worden getypeerd. Zo werd Helpling gezien als een bemiddelaar, net als Prijsvrij en Bungalow Booker, terwijl Booking.com als uitsluitend een reserveringsplatform werd getypeerd. Voor de meeste mensen zijn het vergelijkbare platformen. 

Het gevolg is rechtsonzekerheid. Of kansen voor het platform; het is maar net hoe je het ziet!

Aanverwante blogs

Wist je dat een kleur een merk kan zijn? Denk bijvoorbeeld aan Nivea-blauw, Milka-paars of Zwitsal-geel. Er gelden wel strenge voorwaarden. Lees daarover meer in ons blog: “Ook een kleur kan een merk zijn