Pinterest heeft geen merkrecht in Europa

De Amerikaanse social media website Pinterest kan in Europa geen aanspraak maken op de Europese merknaam Pinterest. Die naam is namelijk in januari 2012 al op Europees niveau geregistreerd door een Engelse startup, genaamd Premium Interest. Pinterest startte tegen deze registratie een bezwaar procedure. Daarbij stelde Pinterest dat Premium Interest weliswaar eerder was met de registratie voor het merk, maar dat ten tijde van de registratie, Pinterest al zo bekend was in Europa dat zij daarmee een beter recht had op de merknaam Pinterest en dat de registratie van Premium Interest vernietigd moest worden. Het Europese merkenbureau OHIM heeft nu beslist dat Pinterest er niet in is geslaagd om aan te tonen dat Pinterest in januari 2012 al bekend genoeg was. Weliswaar was er wel wat rumoer rondom Pinterest, maar er was geen sprake van algemene bekendheid. Vervelend genoeg voor Pinterest heeft het OHIM bij die afweging bepaalde bewijzen van Pinterest buiten beschouwing gelaten, omdat de advocaten van Pinterest deze stukken te laat hadden ingediend. Alleen al hierom zal Pinterest in hoger beroep gaan. Zij verwacht dat in een hoger beroep deze stukken wel kunnen worden toegelaten, maar dat staat nog niet vast.

Dat alles betekent concreet dat Pinterest nu in de situatie zit dat zij moet gaan onderhandelen over een licentie of haar naam moet wijzigen en dat is natuurlijk heel bizar voor een bedrijf dat inmiddels zo bekend is. Zeker omdat Premium Interest het merk Pinterest op dit moment nog helemaal niet gebruikt.

Hiermee is maar weer eens het bewijs geleverd van het belang om tijdig je merk vast te leggen en het kapitaal van je onderneming te beschermen.

Wilt u meer informatie over het beschermen en exploiteren van merken, belt u dan 06-28090955.