Samenwerken door franchise

Wat is franchise? We komen het fenomeen iedere dag tegen in de winkelstraat en op internet.

Franchise is een methode van zakendoen waarbij een ondernemer een contract sluit met de eigenaar van een handelsnaam en concept. Deze eigenaar geeft de ondernemer het recht om tegen betaling een zaak met die handelsnaam te exploiteren volgens de gedachten achter het door de eigenaar doordachte en geteste concept. De eigenaar is de inspirator. De ondernemer is de volger.

De resultaten van franchise zijn goed, zeker in economisch mindere tijden. De franchisemarkt laat ook nu al jaren groei zien. Bovendien scoren franchisenemers gemiddeld beter dan eigen vestigingen. Het idee is dat de eigenaar ondernemerschap laat zien op centraal niveau, terwijl de ondernemer ondernemerschap laat zien op regionaal niveau. Bij goede afspraken over rolverdeling, versterken en inspireren zij elkaar.