Ja, ik wil … mijn contract verlengen

De einddatum

Een franchisecontract wordt doorgaans afgesloten voor een bepaalde periode. Tijdens die periode eindigt de relatie alleen in uitzonderlijke gevallen. Denk aan de situatie dat een van de partijen failliet gaat of de afspraken structureel niet nakomt. Door een vaste termijn af te spreken voor de samenwerking, weet de franchisegever dat er sprake is van een structurele exploitatie van de vestiging, terwijl de franchisenemer gegarandeerd is van voldoende tijd om zijn investeringen terug te verdienen. 

Na de afgesproken termijn loopt het contract af en eindigen de rechten en plichten. Het is de franchisenemer dan niet meer toegestaan om te blijven exploiteren volgens de franchiseformule. Vaak realiseren partijen zich dat niet.

De afspraken die bedoeld waren om te gelden na afloop van de relatie blijven uiteraard wel bestaan, zoals bijvoorbeeld het verbod om met de franchiseformule concurrerende activiteiten te ontplooien.

franchisecontract verlengen

Wat gebeurt er als franchisegever en franchisenemer willen doorgaan. Als ze beide nog een periode aan hun samenwerking willen vastplakken? Moeten ze het contract dan actief verlengen of kan de samenwerking ook stilletjes doorlopen?

Stilzwijgend doorgaan 

Stilzwijgend verlengen van een franchisecontract na verloop van de afgesproken periode komt niet veel voor. Binnenkort is dat zelfs niet meer toegestaan. De nieuwe Wet Franchise verplicht franchisegevers om bepaalde informatie voor het sluiten van iedere overeenkomst aan de (aankomend) franchisenemer gedocumenteerd te verstrekken. Zoals bijvoorbeeld de tekst van het contract, de bijlagen die daarbij horen en de investeringen die nodig zijn. Deze informatieverplichting geldt ook bij een volgende/verlengde overeenkomst. Door deze verplichting is het niet meer mogelijk om het contract passief te verlengen; er komt hoe dan ook papier aan te pas. 

Nieuw contract sluiten

Franchisegevers en franchisenemers spreken ook nu doorgaans al af dat zij verplicht zijn om zich op tijd uit te laten over de wens om te willen verlengen. Op die manier weten beide partijen waar ze aan toe zijn. Er is niets zo onwerkbaar als een plotseling einde aan een samenwerking. Als beide partijen besluiten er nog een termijn aan vast te plakken, wordt dit schriftelijk vastgelegd in een addendum of een nieuwe franchiseovereenkomst. 

Optierecht tot verlengen 

Een veelvoorkomende afspraak is dat de franchisenemer een optierecht heeft om het contract te verlengen. Hij mag verlengen, hij hoeft dat niet. Voorwaarden om de optie te mogen inroepen zijn: (i) dat de franchisenemers zich altijd goed gedragen heeft en (ii) dat hij bereid is om het meest recente standaardcontract van de formule te accepteren. 

Zo’n optie moet wel tijdig worden ingeroepen. Dat dit belangrijk is hebben een aantal franchisenemers in Limburg ervaren. Ondanks dat hun franchisegever hen had gewezen op de mogelijkheid om het franchisecontract te verlengen, hebben zij daar niet tijdig gebruik van gemaakt. Franchisegever en franchisenemers raakten later nog wel in gesprek over een mogelijke verlenging en de voorwaarden van zo’n nieuwe termijn, maar kwamen daar niet uit. De franchisegever had namelijk het nodige aangepast aan het contract, waaronder een verhoging van de fee met 300%. Ook was het franchiserecht niet langer exclusief voor een rayon. De franchisenemers wilden het nieuwe contract niet tekenen. Maar ze gaven ook niet duidelijk en tijdig aan wat ze dan wel wilden. Ze wisselden van de wens tot verkopen, verlengen en stoppen. Het risico van het stuklopen van de onderhandelingen legt de kortgedingrechter in dit geval bij de franchisenemers. Zij hadden zich op tijd op hun optierecht moeten beroepen. 

Conclusie

Procedures of formaliteiten die je in een contract met je samenwerkingspartner afspreekt zijn heel relevant. Zelfs als ze in een bepaalde situatie overbodig of nutteloos lijken. Het is goed om je daarvan bewust te zijn. Zet belangrijke data, zoals het verlopen van een optie of termijn, daarom altijd in je agenda. 

Het is ook belangrijk om te reageren op vragen van de ander, waarbij het niet onverstandig is om duidelijk te zijn over je wensen en eisen. Wil je doorgaan met de samenwerking, zeg dan: “Ja, ik wil!” Wissel niet steeds van standpunt en ga ook een discussie niet uit de weg. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. 

Wil je meer lezen over de Wet Franchise, lees dan via deze link wat er globaal verandert.

Wil je juist meer weten over het beëindigen van een contract, dan is dit blog over het beëindigen van een overeenkomst ook interessant.

Je mag natuurlijk ook altijd bellen of mailen met je specifieke vragen. Ik beantwoord ze graag.