Beschermen van Feestartikelen – deel 2

INLEIDING
Een origineel ontwerp wordt normaal gesproken beschermd door intellectueel eigendomsrecht. Bekende intellectuele eigendomsrechten zijn het auteursrecht of het modellenrecht. Maar sommige ontwerpen zijn zo gebruikelijk dat het niet gewenst is om zo’n ontwerp te monopoliseren. Is een ontwerper in dat geval dan helemaal kansloos tegen de nabootsing van zijn ontwerpen? Nee, die ontwerpen kunnen beschermd worden tegen ‘slaafse nabootsing’. Maar ook die bescherming kent zijn grenzen.

SLAAFSE NABOOTSING
Het uitgangspunt bij slaafse nabootsing is dat de nabootsing van andermans producten tot op zekere hoogte is toegestaan. De grens wordt getrokken bij ‘slaafse nabootsing’. Daarvan is sprake als

  • het nagebootste product een ‘eigen gezicht op de markt’ heeft’;
  • de ‘nabootser’ niet voor andere opties heeft gekozen waar dat wel mogelijk was (zonder afbreuk te moeten doen aan deugdelijkheid en bruikbaarheid) waardoor sprake is van (nodeloos) verwarringsgevaar tussen beide producten;

Op die manier wordt geprobeerd om bescherming te bieden tegen partijen die willen profiteren van de inspanningen van een ander.

PAPER DREAMS
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde vorige week over het nabootsen van de feestartikelen van Paper Dreams door concurrent So Low. Zoals mijn collega Judith in haar blog  schreef, vond de rechtbank Gelderland eerder dat de feestartikelen van Paper Dreams niet beschermd konden worden door het auteursrecht en dat ook geen sprake was van slaafse nabootsing.

Het Hof bekrachtigde deze uitspraak. Volgens het Hof hebben de feestartikelen wel een eigen plaats op de markt. Ook vindt het Hof het aannemelijk dat de feestartikelen van So Low aan die van Paper Dreams zijn ontleend.

Maar in dit geval heeft So Low volgens het Hof wel genoeg gedaan om – waar mogelijk – af te wijken van de ontwerpen van haar concurrent. Het was bijvoorbeeld niet mogelijk om voor het huldeschild in de vorm van een verkeersbord andere kleuren te kiezen, omdat dat af doet aan de (onbeschermde) stijl van een verkeersbord. Maar So Low kon bijvoorbeeld wel een ander lettertype en materiaal kiezen of kaders toevoegen en heeft die andere keuzes ook daadwerkelijk doorgevoerd. In dit geval speelt ook een rol dat het ontwerp van Paper Dreams zoveel algemeen gangbare elementen heeft dat er maar beperkte afwijkingsmogelijkheden voor So Low overbleven.

CONCLUSIE
Idealiter wordt een creatie door intellectuele eigendomsrechten beschermd. Is dit niet mogelijk, dan staat een ontwerper gelukkig niet met lege handen tegen nabootsers. Let er dan wel op dat aan alle voorwaarden voor ‘slaafse nabootsing’ wordt voldaan.

Wil jij weten hoe je je creatie kan beschermen? Of hoe je op kan treden tegen nabootsing van je ontwerp? Mail Jellien op jellien@doenlegal.nl of  Bert-Jan op bert-jan@doenlegal.nl. Je kunt ons natuurlijk ook bellen op 06-19388578 of 06-28090955. We bekijken dan graag wat we voor jou kunnen DOEN.