Het merkenrecht vernieuwt (5) – Versterking & Beperking

In 2015 heeft het Europees Parlement beslist dat het merkenrecht in Europa gemoderniseerd moet worden. Dit is vooral in het belang van kleine en middelgrote ondernemingen. Daarom is er een pakket aan hervormingen vastgesteld. Dit pakket is bekend als het ‘Trademark Reform Package’. In de Benelux worden deze wijzigingen op 1 maart 2019 in de wet opgenomen. In aanloop naar deze datum bespreken we iedere woensdag een belangrijke wijziging van het merkenrecht. Vandaag gaat het over de versterking van de rechten van de merkhouder. Op andere punten gaan er juist beperkingen gelden.

Versterking

De nieuwe wet zorgt voor versterking van de rechten van de merkhouder. Zo kan hij in bepaalde gevallen optreden tegen gebruik van zijn merk als (deel van) een handels- of bedrijfsnaam. Maar ook kan hij eenvoudiger actie ondernemen tegen gebruik van een merk in bepaalde vergelijkende reclame. Bovendien staat hij sterker als derden zijn merk misbruiken op namaakgoederen in transit. Daarnaast biedt de nieuwe wet de merkhouder betere mogelijkheden om op te treden tegen voorbereidende handelingen.  Tot slot kan de merkhouder de zogenaamde verwording tot soortnaam tegen gaan door van uitgevers van woordenboeken te verlangen dat zij vermelden dat het om een ingeschreven merk gaat.

Beperking

Tegenover de versterking staat dat beperkingen en verweermiddelen worden uitgebreid. Zo kan de merkhouder niet optreden tegen gebruik van niet-onderscheidende tekens of aanduidingen. Ook is de bepaling over refererend merkgebruik aangescherpt. Verder kan de verweerder in een procedure verlangen dat de eisende partij die zich op een ouder merk beroept het instandhoudend gebruik daarvan aantoont, zelfs in de periode voorafgaand aan de aanvraag van het jongere merk.

Wil je meer weten over merkenrecht in het algemeen of de komende wijzigingen in het bijzonder, neem dan contact op met Bert-Jan op bert-jan@doenlegal.nl. Je kunt hem ook bellen op 06-28 0909 55 . We kijken graag wat we voor jou kunnen DOEN

Klik hier voor ons blog van vorige week over certificeringsmerken en collectieve merken