Treft de opzegging de franchisenemer of franchisehuurder?

Het is een bekend probleem. De franchiserelatie tussen partijen eindigt, maar hoe moet dat nu met de huurrelatie? De franchisenemer wordt in zijn hoedanigheid van huurder door de wetgever beschermd, net zoals iedere andere huurder van een winkelpand. De huurovereenkomst kan niet zomaar opgezegd worden. Het komt uiteindelijk aan op een belangenafweging. Dat blijkt maar weer eens uit een uitspraak van de rechter in Dordrecht over een winkel die opereerde binnen de Trekpleister formule.

De franchiseovereenkomst en de huurovereenkomst waren beiden zo ingericht, dat zij gelijktijdig zouden eindigen, althans dat was de bedoeling. Ze waren zogezegd gekoppeld; in de overeenkomsten was opgenomen dat wanprestatie in de ene (franchise)overeenkomst ook wanprestatie in de andere (huur)overeenkomst zou inhouden. Met andere woorden: als de franchisenemer zijn franchisefee niet betaalt, betekent dit dat hij ook zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet is nagekomen. Er was door partijen geen goedkeuring gevraagd aan een rechter om deze (op zichzelf nietige) afspraak rechtsgeldig overeen te kunnen komen. Partijen waren ook geen bestemmingsbeding of rechtsgeldige afnameverplichting overeengekomen.

De rechter oordeelt dat het huurbeschermingsregime gewoon geldt. Immers, er was geen toestemming gevraagd en gekregen voor een afwijking daarvan. Binnen dit regime kan geen sprake zijn van een automatisch einde van een huurovereenkomst. De huurovereenkomst moet afzonderlijk opgezegd worden en wel met inachtneming van alle betrokken belangen. Bij die belangenafweging speelt de ‘koppeling’ van beide relaties een rol. In dit geval kunnen beide overeenkomsten los van elkaar bestaan. Men heeft namelijk verzuimd om de positie van huurder onlosmakelijk te verbinden met het zijn van franchisenemer. De ene hoedanigheid had niet mogen bestaan, zonder de andere. In de huurovereenkomst had bijvoorbeeld opgenomen kunnen worden dat het bedrijfspand alleen gebruikt mocht worden voor de exploitatie van een Trekpleister. Ook was de situatie anders geweest als de franchisegever het winkelpand zelf had willen gebruiken als verkooppunt.

Koppelen is zinvol, maar doe het dan wel volledig