Brexit en gebiedsafspraken

Over de voorwaarden van de Brexit wordt nog flink onderhandeld, maar dat de Britten uit Europa gaan vertrekken staat vast. Voor de rest is er nog veel onduidelijkheid. Hoe zit het bijvoorbeeld met gebiedsafspraken in distributiecontracten?

Gebiedsafspraken
Veel leveranciers en afnemers hebben afspraken met elkaar gemaakt over het gebied waarbinnen geleverd mag worden. Zo kan de afspraak zijn gemaakt dat een afnemer binnen de hele EU mag leveren (exclusief of niet). Het kan zijn dat de landen expliciet in een contract zijn benoemd, maar dat is lang niet altijd het geval. Als gevolg van de Brexit behoort het Verenigd Koninkrijk straks niet meer tot de EU. Mag de afnemer dan na de Brexit aan klanten binnen het Verenigd Koninkrijk blijven leveren? En zo niet, tot wanneer mag er dan precies aan deze klanten geleverd worden? Om een discussie in de toekomst te voorkomen, is het verstandig nu het gesprek daarover aan te gaan met de leverancier/afnemer.

Wat te doen
Dus haal dat contract tevoorschijn en loop het een keer na. Heb je geen (duidelijke) schriftelijke gebiedsafspraken met jouw leverancier/afnemer en wil je dat wel graag, dan is de Brexit misschien een mooie aanleiding om dit voor te stellen. En als je dan toch bezig bent; check dan gelijk of de valuta waarin betaald dient te worden en de toepasselijke wetgeving goed en duidelijk zijn beschreven.

Wil je meer weten over de gevolgen van jouw afspraken met een leverancier of afnemer in verband met de Brexit of wil je juist afspraken gaan vastleggen? Neem dan contact met ons op. Wij kijken graag wat we voor jou kunnen DOEN.