Geen champagne bij Andrelon shampoo

Unilever moet alle flessen Andrélon Champagneshampoo uit de winkelschappen en distributiecentra terughalen. Met de verkoop van deze shampoo maakt het voedings- en levensmiddelenbedrijf inbreuk op de beschermde naam champagne, zo oordeelde de Haagse rechtbank vandaag op vordering vanhet Comité Interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC).

CIVC organiseert en controleert de productie, distributie en promotie van Champagnewijnen. Zij behartigt de belangen van de producenten van champagnewijnen en van Champagnehuizen. In dat kader heeft CIVC ervoor gezorgd dat sinds 1 augustus 2009 de naam Champagne beschermen als oorsprongsbenaming in de zin van de – destijds geldende – Europese verordening.

Unilever brengt onder het merk Andrélon diverse shampoos en conditioners op de markt. Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van het merk Andrélon heeft Unilever een nieuw soort shampoo geïntroduceerd onder de naam “Champagne shampoo”. De Champagne shampoo is op de markt gebracht in de hieronder afgebeelde verpakking, waarbij een aantal flessen was voorzien van een gouden “nekhanger” zoals tevens hieronder afgebeeld:

Om het jubileum extra aandacht te geven maakte Unilever flink reclame voor de shampoo met champagne-extract.Zo heeft Unileverde marktintroductie van de Champagne shampoo vergezeld doen gaan van een tv-commercial, die circa 500 keer is uitgezonden. De commercial laat een tuinfeest zien waarbij personages uit eerdere Andrélon commercials met een glas champagne een toast uitbrengen op Andrélon.

Daarnaast heeft Unilever voor de Champagne shampoo reclame gemaakt door plaatsing van de hierna afgebeelde advertentie in diverse bladen.

Op 2 augustus 2010 heeft CIVC Unilever gesommeerd het gebruik van de oorsprongsbenaming Champagne te staken.Naar aanleiding van de sommatie van CIVC heeft Unilever de reclame voor de Champagne shampoo aangepast.

CIVC vordert, na intrekking van een deel van haar eis, – samengevat – een verbod op gebruik van de beschermde oorsprongsbenaming Champagne, een recall bij alle afnemers en de vernietiging of heretikettering van de Champagne shampoo, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Unilever in de volledige kosten van het geding.

Niet in geschil is dat Unilever door het verhandelen van de Champagne shampoo inbreuk heeft gemaakt op de beschermde oorsprongsbenaming Champagne. Ook is niet bestreden dat CIVC gerechtigd is op te treden tegen die inbreuk.

Het verweer van Unilever dat het gevorderde verbod te ruim is geformuleerd, is echter wel gegrond, in zoverredat niet ieder gebruik van de beschermde oorsprongsbenaming Champagne verboden is. De formulering zal daarom worden aangepast.

Ook de gevorderde terugroeping van producten is toewijsbaar. Er rust op een partij die inbreuk heeft gemaakt op een beschermde oorsprongsbenaming onder omstandigheden de rechtsplicht om passende maatregelen te nemen om de door haar gecreëerde onrechtmatige toestand te beëindigen. Naar het voorlopig oordeel van de rechtbank brengt die plicht in dit geval mee dat van Unilever kan worden geëist dat zij de flessen Champagne shampoo terugroept bij haar afnemers.

De gevorderde vernietiging of ompakking van de voorraad van Unilever komt nechter iet voor toewijzing in aanmerking. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt volgens de rechtbank niet in te zien welk spoedeisend belang CIVC heeft bij deze maatregel naast het toe te wijzen verbod.

Wel wordt een dwangsomtoegekend en wordt Unilever veroordeeld in de proceskosten en dus kunnen bij CIVC de champagneflessen open.