De VAR-verklaring vervalt; wat moet ik doen?

De kogel is eindelijk door de kerk: per 1 mei 2016 komt de VAR-verklaring voor zzp-ers definitief te vervallen. Op 2 februari jl. stemde de Eerste Kamer in met de nieuwe wet die op 1 mei in werking treedt: de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA).

Wat gaat er veranderen?
Vanaf 1 mei 2016 is het de bedoeling dat opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp-ers/freelancers) in plaats van de VAR-verklaring gebruik gaan maken van modelovereenkomsten die door de Belastingdienst ter beschikking worden gesteld of van bestaande overeenkomsten die door de Belastingdienst vooraf zijn goedgekeurd.

Het is niet verplicht om om een modelovereenkomst te gebruiken of om de opdrachtovereenkomst door de Belastingdienst te laten goedkeuren. Voordeel van het voorleggen van de overeenkomst aan de Belastingdienst is wel dat het aan zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zekerheid geeft dat er geen loonheffing verschuldigd is.

Waar moet je op letten?
Ten eerste is vooral de inhoud van de overeenkomst belangrijk. Bij het opstellen van een overeenkomst zijn dit de belangrijkste punten waar je op moet letten:

  • De opdrachtnemer moet de opdracht volledig zelfstandig en naar eigen inzicht kunnen uitvoeren. De opdrachtgever mag alleen algemene aanwijzingen geven.
  • De opdrachtnemer moet zich kunnen laten vervangen door een door hem/haar aangewezen derde. De opdrachtgever mag deze vervanger niet weigeren tenzij partijen van tevoren objectieve kwalificaties voor een vervanger overeengekomen zijn (denk aan opleiding/diploma’s).
  • De opdrachtnemer krijgt alleen een vergoeding voor daadwerkelijk verrichte werkzaamheden en krijgt dus geen geld als hij bijvoorbeeld ziek is.

De drie bovenstaande onderwerpen zijn de meest belangrijke punten bij de beoordeling of er sprake is van een fictief dienstverband. Afhankelijk van het soort opdracht kunnen ook andere onderwerpen een rol spelen (denk aan afspraken overĀ  intellectuele eigendomsrechten, het gebruik van eigen gereedschap en materiaal, het dragen van bedrijfskleding, etcetera).

Daarnaast is het belangrijk dat de opdracht strikt volgens de overeenkomst wordt uitgevoerd. Met andere woorden, een goedgekeurde overeenkomst geeft nog geen garantie dat er geen sprake is van een fictief dienstverband.

Wat als aanpassen niet lukt voor 1 mei?
Geen paniek! Hoewel de wet DBA op 1 mei a.s. in werking treedt, is er tot 1 mei 2017 een overgangsperiode waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers hun overeenkomsten en werkwijze kunnen aanpassen aan de nieuwe wet. Vanaf 1 mei 2017 zal de nieuwe wet worden gehandhaafd. Vanaf die datum zal de Belastingdienst ook actief gaan controleren.

Wil je meer tips voor jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met Esther op 06 – 28090966 of via esther@doenlegal.nl