Flexibiliteit in de reisbranche

De reisbranche is meer dan ooit in beweging, meldt reiswerk in de branchevisie 2025. Het “one size fits all” principe gaat niet meer op. Het gaat om tailormade, gepersonaliseerde producten. Daarnaast heeft de opkomst van internet en het feit dat de reisbranche steeds meer ‘ global’ wordt een enorme impact op de markt. En dan heb ik het nog niet over de nieuwe communicatietechnologieën die de reiswereld beïnvloeden. Een consument heeft er behoefte aan zijn reisbestemming bijvoorbeeld via youtube te kunnen bekijken (virtual reality) en aan 24/7 toegang tot informatie. Daarnaast spelen het milieubewustzijn en de problemen rondom de toenemende energiekosten een rol. Vast staat in ieder geval dat de reisbranche enorm in beweging is: noodzaak tot verandering! En verandering vraagt om flexibiliteit.

 

Deze ontwikkelingen maken dat ook overeenkomsten en daarin vastgelegde afspraken binnen de reisbranche een beperkte houdbaarheidsdatum hebben. Het is bijna niet meer mogelijk om afspraken te maken voor een lange periode; deze raken verouderd. De eerder genoemde ontwikkelingen brengen met zich dat partijen soms eerder met een samenwerking willen stoppen dan ze vooraf hadden gedacht en misschien ook wel hadden afgesproken. Het idee dat een overeenkomst niet zonder meer tot in het oneindige kan c.q. dient voort te duren is recentelijk ook in de rechtspraak uitgemaakt. Zo bevestigde de Hoge Raad, ons hoogste rechterlijke college, dat een (duur)overeenkomst in beginsel opzegbaar is indien partijen over de duur en beëindiging geen afspraken hebben gemaakt. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor het contractenrecht.

 

Vragen ten aanzien van de mogelijkheden rondom beëindiging van contracten spelen ook in de reisbranche continue. Denk bijvoorbeeld aan het verbreken van de samenwerking met een agent. Is dit zomaar mogelijk? Daarbij is het van belang of partijen daarover afspraken hebben gemaakt. Hebben partijen afspraken gemaakt over de duur van de samenwerking en zo ja zijn zij ook iets overeengekomen over een tussentijdse opzegging?

 

Niet zelden gebeurt het dat partijen juist niets zijn overeengekomen en dat overeenkomsten al lange tijd voortduren. Kan een overeenkomst dan zomaar opgezegd worden? Nee is het antwoord. Niet zomaar. Een overeenkomst is in beginsel opzegbaar, maar het kan zijn dat daarbij een redelijke opzegtermijn in acht moet worden genomen. Is er juist wel een bepaalde duur afgesproken, dan kun je als partij niet zomaar de overeenkomst tussentijds beëindigen tenzij je dit hebt afgesproken. Wees derhalve voorzichtig met het ‘ zomaar’ beëindigen van een contract.

 

Linda Relouw

linda@doenlegal.nl