Boordevol vitamine?

Als producent wil je je producten zo aantrekkelijk mogelijk in de markt zetten. Om die reden zal de producent op de verpakking kreten gebruiken die een consument aanspreken.

Voedings- en vitamineclaims

Als producent van voedingsmiddelen moet je daarbij wel goed opletten. Omdat (gezonde) voeding meer dan ooit de aandacht van de consument heeft, is het verleidelijk om op de verpakking allemaal gezonde uitingen te plaatsen (zogenaamde voedingsclaims). Een goed voorbeeld is de kreet dat het product een bron is van vitaminen of rijk is aan eiwitten. Dat wekt de indruk dat het product gezond is, maar mag je dat wel zo doen?

Voor het vermelden van een voedingsclaim (in geval van vitamines: een vitamineclaim) is in ieder geval vereist dat het product het voorgeschreven gehalte aan vitamines bevat.

Misleiding

Voor producten ten behoeve van consumenten geldt voorts strikte (Europese) wetgeving welke betrekking heeft op reclame-uitingen en verpakkingen. Zo mag niet ten onrechte de suggestie gewerkt worden dat een product bijzondere kenmerken heeft terwijl alle soortgelijke producten dezelfde kenmerken hebben en mag aan een product niet een bepaald effect of eigenschap toegeschreven worden die het niet bezit. Kort gezegd, een producent mag informatie geven over de samenstelling van zijn product, maar deze informatieverstrekking mag niet misleidend zijn. Het gaat hier om algemene regels en uiteraard zal per product bekeken moeten worden wat mogelijk is.

Met een slok van een drankje vol vitamines kun je soms, zonder dat je het in de gaten hebt, ook nog heel veel suikers binnen krijgen. Dit verwacht de consument vermoedelijk niet omdat met de vermelding van alle vitamines mogelijk de indruk wordt gewekt dat het drankje heel gezond is. Want het zit immers vol vitamines.

Voedingsprofielen

In de (Europese) wetgeving staat opgenomen dat op Europees niveau voedingsprofielen opgesteld zullen worden. Deze profielen schrijven minimumeisen voor met betrekking tot de samenstelling van voedingsmiddelen die een voedingsclaim op de verpakking hebben staan. Zo kan bijvoorbeeld een maximum gesteld worden aan het gehalte suiker. Met het opstellen van voedingsprofielen werd beoogd om te voorkomen dat vitamineclaims op ongezond junkfood geplaatst mogen worden. Met andere woorden: voldoet een product niet aan het voedingsprofiel, dan mag er geen vitamineclaim op vermeld worden.

Deze voedingsprofielen zijn echter nog niet van kracht geworden[1]. Of een vitamineclaim toelaatbaar is zal daarom (vooralsnog) beoordeeld moeten worden aan de hand van het (i) voorgeschreven gehalte van de betreffende vitamine en (ii) de algemene eisen die gesteld worden op het gebied van misleiding.

[1] Zie ook Onderzoek Stichting foodwatch Nederland “Voedselindustrie misleidt consument met vitamine verrijkt junkfood”, April 2016.