Geen manier van doen!

De eerste reacties op een faillissement zijn niet altijd even begripvol. Gedupeerden van de failliet wijzen meestal met de beschuldigende vinger naar het bestuur of de aandeelhouders en vinden dat het “geen manier van doen is” om failliet te gaan.

De commentaren bij de recente faillissementen van V&D en Macintosh laten ook overwegend emotionele en beschuldigende reacties zien. Dat is weliswaar begrijpelijk, maar niet altijd terecht.

Toegegeven, als jouw afnemer failliet gaat, is de kans groot dat je een deel van de geleverde producten of diensten nooit betaald krijgt. Zeker als je afnemer wist van het faillissement op het moment van leveren, voelt dat onrechtvaardig.

Maar niet ieder faillissement is het gevolg van opzettelijk verkeerd handelen. Soms is er met de beste bedoelingen hard gewerkt aan het voorkomen van een faillissement.

Hoe dan ook, als een afnemer eenmaal failliet is verklaard, stelt de rechtbank een curator aan. Deze bepaalt vanaf dat moment de marsroute . Die curator onderzoekt wat de oorzaak is van het faillissement en in het geval van misstanden of grove fouten zal hij de veroorzaker aansprakelijk stellen. De curator verkoopt de bezittingen van de failliete onderneming om de opbrengst te verdelen onder de schuldeisers. Hij moet zich daarbij aan de wettelijke spelregels houden.

Mocht je te maken krijgen met een afnemer die failliet gaat, dan is het goed om deze faillissementsregels te kennen. Je kunt die in je voordeel gebruiken en daarmee voorkomen dat je vordering oninbaar wordt.

Wat kun je zoal doen om je positie te verbeteren?

* Bewaak het betalingsgedrag van je afnemers en wacht niet te lang met aanmanen. Blijf in gesprek en verkort betalingstermijnen als dat nodig is;

* Sluit een kredietverzekering af;

* Lever onder eigendomsvoorbehoud en noteer op iedere factuur duidelijk op welke producten de factuur ziet;

* Lever je producten in consignatie (shop-in-shop), waardoor je eigenaar van de producten blijft, totdat ze verkocht zijn;

* Als het faillissement is uitgesproken, doe dan direct een beroep op je recht van reclame. Dat kan binnen 6 weken na levering, zolang jouw producten nog niet verwerkt of doorverkocht zijn;

* Als jij eigendommen van de afnemer in je bezit hebt, dan kun je die onder je houden totdat jouw vordering betaald is of totdat de curator de eigendommen opeist en betaling toezegt.

* Overleg zodra je zelf je positie duidelijk hebt met de curator. Die handelt ook in jouw belang.

Naast deze opties, zijn er nog meerdere mogelijkheden om je positie te verbeteren. Als je daar meer over wilt weten, blijft dit blog dan volgen of neem contact met ons op via 06-28090966.